Foto: Anneli Ahtee

Kyrkoval - demokrati i kyrkan

Vad vill du att kyrkan ska göra? Rösta i kyrkovalet den 17 september. Här hittar du den info du behöver för att rösta i Lessebo-Hovmantorps pastorat.

Varför kyrkoval?

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. Det innebär att du som medlem kan påverka dess verksamhet och ekonomi, tex hur kyrkoavgiften används, vilka verksamheter som ska finnas i församlingen och vilka ställningstaganden som kyrkan ska göra.
Du kan rösta i tre olika val och genom val på alla nivåer kan din röst påverka besluten på riksnivå, stiftsnivå och på lokal nivå i vårt pastorat. Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra?

Röstkort

I slutet av augusti fick du som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år ett röstkort i brevlådan. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till. På röstkortet finns också information om vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i, som ligger inom ditt valområde. 
Hittar du inte ditt röstkort kan du få en dublett. Kontakta oss på 0478-344 00 eller besök pastorsexpeditionen på Andrégatan 6 i Lessebo.

Vad väljer jag till?

Val till kyrkofullmäktige – ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i ditt pastorat.
Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.


Val till stiftet – regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.


Val till kyrkomötet – nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Vilka kan jag rösta på?

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet.
Det går också bra att personrösta. På valsedeln kan du kryssa upp till tre personer som du helst vill se valda.
I kyrkomötet finns 15 nomineringsgrupper som du kan rösta på och vill du veta mer om vad de vill med Svenska kyrkan kan du läsa mer här.

Förtidsröstning

Mellan den 4 och 17 september kan man förtidsrösta - dels på pastoratsexpeditionen i Lessebo och dels ute på församlingarnas särskilda röstmottagningsställen.  

Pastorsexpeditionen på Andrégatan 6 i Lessebo

Här kan du förtidsrösta mån-lör kl 9-12, tors även kl 17-20.
På valdagen den 17/9 kan du förtidsrösta kl 9-12.

Lessebo församling

7/9 Berghälla kl 13.30-15.30

Hovmantorps församling

5/9  Bore kl 14.00-16.00
7/9 Sjöglimten kl 13.00-15.00
13/9 Hovmantorps församlingshem kl 16.30-18.30

Ljuder församling

10/9 Skruvs kapell kl 14.00-16.00
13/9 Furugården kl 15.30-17.30

Ekeberga församling

6/9  Servicehuset kl 13.00-16.00
14/9 Sockenstugan kl 17.00-19.00