Begravningsplats med en rad av gravstenar som alla har färgsprakande blommor. Solen skiner.
Foto: Shutterstock

Kyrkogårdsförvaltningen

Myndighetsuppdrag och serviceverksamhet

Ansvar för begravningsverksamheten

Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 men fick fortsatt förtroende att sköta begravningsverksamheten, med ett par undantag.

I samband med detta infördes begravningsavgiften, som alla skattebetalare i en kommun betalar. Denna avgift ska gå till begravningsverksamheten och kyrkogården i dess helhet, inte till skötsel av enskilda gravar.   

Förvaltningsområde

Det förvaltningsområde som Lessebo församling är huvudman för motsvarar Lessebo kommun. Inom förvaltningsområdet finns fyra kyrkogårdar/begravningsplatser.

- Lessebo begravningsplats
- Ekeberga kyrkogård
- Ljuders kyrkogård
- Hovmantorps kyrkogård

Krematorium

Lessebo församling har inget eget krematorium utan har ett avtal med Hovshaga krematorium i Växjö.

 

 

Begravningsombud

Länsstyrelsen har utsett PG Åkesson till begravningsombud i Lessebo kommun. Som begravningsombud ska han se till att de personer som inte är tillhöriga Svenska kyrkan får sina behov tillgodosedda.

Att kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningens växel når du på tfn 0478 344 15.
Telefontiderna är:
måndag kl 10-12
tisdag kl 10-12
onsdag kl 13-15
torsdag kl 10-12
fredag stängt

Vi ber om överseende med att det enstaka dagar kan vara obemannat på utsatt tid.

Du kan också skicka epost till adressen lessebo.forsamling@svenskakyrkan.se.

Gravstenssäkring - för allas säkerhet

Gravstenssäkring

Gravstenssäkring

För att se till att begravningsplatserna är säkra miljöer för både besökare och anställda är församlingarna skyldiga att kontrollera alla stenar vart femte år.

Vattenkanna

Skötsel och tjänster på kyrkogårdarna

Om du som gravrättsinnehavare själv inte vill eller kan sköta om din grav finns det flera alternativ att välja på.

Ängel på gravsten

Gravplatstyper

Om jag väljer kremation, är det bara minneslunden urnan kan sättas ner i då? Kan jag förnya gravrättstiden för min anhörigs kistgrav? Frågorna kring begravningsverksamheten är många.

Skyltade gravar

Du har säkert sett dem, skyltarna. Gröna, gula och några grå. Vad innebär de egentligen?

Gravsten i form av ett kors, liggande i grus

Enhetlig begravningsavgift

Den första januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift i Sverige.