Gravstenssäkring
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Gravstenssäkring

- för allas säkerhet!

Varför behöver gravstenarna säkras?

För att se till att begravningsplatserna är säkra miljöer för både besökare och anställda är församlingarna skyldiga att kontrollera alla stenar vart femte år. Gravstenar som är dåligt förankrade kan utgöra en fara och det har förekommit att människor skadats allvarligt av vältande stenar.

Hur går det till?

Gravstenarnas dubb kontrolleras precis som socklarna. Dubbarna ska vara av rostfritt stål. Stenarna utsätts dessutom för ett drag- och trycktest från både fram- och baksida. Varje gravsten klassas antingen som godkänd eller i behov av åtgärd.

Vad händer med de osäkra gravstenarna?

Gravrättsinnehavarna till de stenar som bedöms att inte vara säkra kontaktas brevledes med instruktioner och förslag på gravvårdsindustrier att kontakta för att få hjälp med arbetet och det står också ett datum för när gravstenen ska vara åtgärdad.
De stenar som anses vara en allvarlig risk läggs ned direkt för att inget ska kunna hända.

Vem står för kostnaden för säkringen?

Kostnader som hör samman med den enskilda gravplatsen faller på gravrättsinnehavaren. Församlingarna ansvarar för att hålla begravningsplatsen i ett ordnat och värdigt skick medan det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, vilket omfattar att gravanordningen, dvs gravstenen. Därför får gravrättsinnehavaren själv välja vilken gravvårdsindustri som ska hjälpa till med arbetet att säkra gravstenen. Det går alltid bra att kontakta våra vaktmästare för att få veta mer eller få svar på sina frågor, kontaktvägar nedan.