Vårblommor i en urna vid minneslund
Foto: Anneli Ahtee

Skötsel och tjänster på kyrkogårdarna

Om du som gravrättsinnehavare själv inte vill eller kan sköta om din grav finns det flera alternativ att välja på.

Du måste inte göra jobbet själv!

Att sköta en gravplats innebär i normalfallet att plantera, rensa ogräs, vattna och ta bort vissna blommor, liksom att putsa gräset runt rabatt och gravsten. Du som gravrättsinnehavare kan ta hand om gravskötseln själv eller köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.

Lessebo församling erbjuder olika skötselalternativ för dig som vill ha hjälp med din gravskötsel. Betalningen sker via faktura som skickas ut efter att skötseln först registrerats. 
Här kan du ladda ner Arbetsgivarorganisationens allmänna villkor för gravskötsel.

Gravrättsinnehavaren ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

7 kap. 3§ Begravningslagen

 

 

 

 

Ettårigt avtal

Gravskötsel: Ett ett-årigt avtal som betalas via faktura. From 2021 skickas fakturan ut som ett erbjudande, vilket innebär att uppsägning av avtalet sker genom att låta bli att betala fakturan. Är inte fakturan betalad sker ingen skötsel helt enkelt!
Det finns olika alternativ av skötsel som kan kombineras för att möta dina behov. 

Redskap på kyrkogården
Redskap på kyrkogården Foto: Linda Mickelsson | IKON
  • Skötsel av gravrabatt - befintlig rabatt sköts om genom rensning, luckring och vid behov påfyllning/byte av jord samt gödning och kalkning. Kantklippning motsvarande gräsputs ingår.
  • Vårplantering - till Valborg planteras vårblommor. Kombinera med Skötsel av gravrabatt om du inte vill sköta om rabatten själv. 
  • Sommarplantering - till midsommar planteras sommarblommor. Kombinera med Skötsel av gravrabatt om du inte vill sköta om rabatten själv. 
  • Vinterdekoration - en krans eller ett upplägg till Allhelgonahelgen.

Du kan ladda ner den aktuella prislistan för gravskötselavtalet för år 2023 här.

Vill du veta mer om gravskötselavtalen är du välkommen att ringa kyrkogårdsförvaltningen på tfn 0478-344 15.

OBS! På grund av olycksrisken vid gräsklippning och trimning får inte förvaring av föremål bakom bakom gravvården (gravstenen) förekomma, samt föremål av glas såsom glasburkar, vaser och prydnadssaker får endast placeras i gravrabatten.