Ängel på gravsten
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

Gravplatstyper

Om jag väljer kremation, är det bara minneslunden urnan kan sättas ner i då? Kan jag förnya gravrättstiden för min anhörigs kistgrav? Frågorna kring begravningsverksamheten är många.

Här finner du kort information om de olika gravplatstyperna som Lessebo församling erbjuder på samtliga begravningsplatser.

Kistgravplats

Gravrättstid 25 år med möjlighet till förlängning med 15 år i taget mot kostnad. 
Gravsten och rabatt är möjligt.  Anhöriga får närvara vid gravsättning. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravanordning (t ex gravsten).

Urngravplats

Gravrättstid 25 år med möjlighet till förlängning med 15 år i taget mot kostnad. 
Gravsten och rabatt är möjligt. Anhöriga får närvara vid gravsättning. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravanordning (t ex gravsten).

Askgravlund - Lessebo, Hovmantorp och Ljuder

Ingen gravrätt, fredningstid 25 år utan möjlighet till förlängning. Gravsätts partner bredvid förnyas fredningstiden med 25 år. Bronsplatta med namn beställs av kyrkogårdsförvaltningen och bekostas av dödsboet. Plats för enskild utsmyckning i form av snittblommor och ljus, dock ej plantering. Församlingen står för och sköter om den allmänna planteringen. 

En anhörig vid en grav
En anhörig vid en grav Foto: Josefin Casteryd | IKON

Medgivande krävs för gravsättning i askgravlund och lämnas ut av kyrkogårdsförvaltningen, som också tillhandahåller blankett för beställning av namnplatta.

Askgravlund - Ekeberga

Lika förutsättningar som för minneslund (se nedan) med skillnaden att en bronsplatta med den avlidnes namn sätts upp på gemensam plats. Bronsplattan beställs av kyrkogårdsförvaltningen och bekostas av dödsboet. Kollektiv utsmyckning i form av snittblommor och ljus på anvisad plats. Anhörig får ej närvara vid asknedsättning.

Medgivande krävs för gravsättning i askgravlund och lämnas ut av kyrkogårdsförvaltningen, som också tillhandahåller blankett för beställning av namnplatta.

Minneslund

Anonym gravplatstyp utan gravrätt. Kollektiv utsmyckning i form av snittblommor och ljus på anvisad plats. Anhörig får ej närvara vid asknedsättning.

Medgivande krävs för gravsättning i minneslund och lämnas vanligtvis ut av begravningsbyråerna.

På Hovmantorps och Lessebos kyrkogårdar erbjuds också:

Askgravplats

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen och är en gravplatstyp med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel. Kyrkogårdsförvaltningen står för och sköter om den allmänna planteringen. Bronsplatta med namn beställs av kyrkogårdsförvaltningen och bekostas av dödsboet. En askgravplats upplåts på 25 år och gravrätten kan förnyas. 

Gravsättning av urna alternativt asklåda, och där anhöriga får närvara. I samband med gravsättning betalas skötsel för askgravplatsen under gravrättstidens 25 år. Avgiften för år 2022 är 8573 kr.

Medgivande krävs för gravsättning i askgravplats och lämnas ut av kyrkogårdsförvaltningen, som också tillhandahåller blankett för beställning av namnplatta.

 

Medgivande för gravsättning

Eftersom minneslund, askgravlund och askgravplats är gravplatstyper med ingen eller begränsad gravrätt är det viktigt att de anhöriga har tagit del av de villkor som gäller för gravsättning. Därför får anhöriga en blankett om medgivande om villkor för gravsättning som ska läsas igenom och ta ställning till innan det skrivs under och returneras till kyrkogårdsförvaltningen.