Fastekampanjen 2019

Kampanjen pågår mellan 3 mars och 14 april och fokuserar på det humanitära arbetet för människor som drabbats av en konflikt eller katastrof.

135 miljoner människor är i akut behov av humanitärt stöd. En siffra svår att förstå, men bakom den finns människor som fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld och naturkatastrofer. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer humanitära insatser över hela världen. De gåvor vi samlar in används där behoven är som störst. För de drabbade innebär katastrofen ett liv med stress, sorg och utsatthet. Tillsammans kan vi rädda liv – och bidra till hopp och värdighet. Tack!  

 
Humanitärt stöd som ser hela människan
Krig, våld och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum.  

De som drabbas hårdast är de som från början har minst resurser eller saknar skyddsnät. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer katastrofinsatser över hela världen. 
Det ger människor möjlighet att:

Känna trygghet. Tak över huvudet, mat och rent vatten gör att människor överlever. Det ger också kraft att våga tro på tillvaron igen.

Hitta ett sammanhang. När människor kan påverka sina liv minskar stress, oro och psykisk ohälsa.Delaktighet, möjlighet att organisera sig och vara aktiv gör det lättare att bygga en ny vardag.

Få möjlighet att utvecklas. Utbildning, självhjälpsgrupper och spar- och lånegrupper – en trygg inkomst eller en buffert minskar utsatthet och bygger självständighet.

Resa sig starkare. När människors behov står i fokus och humanitärt stöd utformas med respekt för individen växer tron på framtiden.

Samma himmel. Samma rättigheter.
Men verkligheten ser olika ut.
Var med och kämpa för människors rätt att få resa sig starkare ur en katastrof.
Tack för att du bidrar till att världen ska vara en plats där alla människor kan leva i trygghet. Våld, krig, förtryck och hunger drabbar miljontals människor varje dag - men tillsammans kan vi göra världen bättre.

Här ser du dina möjligheter att bidra till fasteinsamlingen i vårt pastorat. Alla intäkter från nedanstående arrangemang går oavkortat till insamlingen.

3 mars kl.11.00 Gemensam mässa i Lessebo kyrka. Flera av pastoratets körer medverkar och det serveras semlor och säljs lotter.

24 mars kl.16.00 Gemensam mässa i Ljuders kyrka. Kristinakören sjunger Mariasånger och det serveras våfflor och säljs lotter.

30 mars kl.15.00 Allsångscafé i Lessebo församlingshem. Trivsel, lotterier, allsång samt underhållning av Allsångskören.

31 mars kl.16.00 Mässa med körmedverkan i Ekeberga kyrka. Brödbuffé & lotterier efteråt.

13 april kl.10.00 Livsloppet! Med start vid församlingshemmet i Hovmantorp kan du gå, lunka eller löpa en motionsrunda och hela startavgiften går till fasteinsamlingen. Vätskekontroll och fina priser utlovas!

14 april kl.11.00 Mässa i Ekeberga kyrka avslutar årets fasteinsamling. Pajbuffé och lotterier efteråt.