Gravsten i form av ett kors, liggande i grus
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

Enhetlig begravningsavgift

Den första januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift i Sverige.

Rör detta mig?

Ja, om du är folkbokförd i Sverige och  har en kommunalt beskattningsbar inkomst, då rör detta dig. Det innebär att du betalar samma procentsats av din inkomst i begravningsavgift oavsett var du hör hemma i landet.

När trädde detta i kraft?

Vi betalar den enhetliga begravningsavgiften sedan år 2017. Det är riksdagen som har beslutat om enhetlig begravningsavgift. Nivån på avgiftssatsen beslutas av Kammarkollegiet.

Boende i Stockholm och Tranås är undantagna. I Stockholm och Tranås är begravningsverksamheten kommunal. 

Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften betalar vi för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.

Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation