Ekeberga kyrka

Kyrkan i Ekeberga byggdes efter flera års förberedelser åren 1824 - 1826 och invigdes i augusti 1826.

Ekeberga kyrka
Ekeberga kyrka Foto: Harri Holdar Rouhiainen

Kyrkan är byggd av trä och ersatte en tidigare - också det en träkyrka, som dels var i mycket dåligt skick och dels var för liten för att fylla sitt ändamål. Det skulle krävt alltför stora kostnader att få den i tillfredställande skick.

Kyrkbygget annonserades ut till lägstbjudande och det blev byggmästare Palmgren från Hälleberga, vanligen kallad "Palmgren på Fällan", som fick uppdraget att utföra arbetet för en kostnad av 2.333 riksdaler riksgälds, samt ett yste om året så länge arbetet pågick. För den summan skulle han också hålla timmermän och snickare för inredningsarbetet. Församlingen skulle släppa till allt material samt hålla grunden. Framtagning och framforsling av timmer och övrigt trävirke ålades jordägarna, som även fick svara för viss del av dagsverket. Till de senare fick även egendomslösa bidraga efter vissa normer. Detsamma gällde de ekonomiska bidrag som också taxerades ut av församlingsborna. Ekonomin var det största problemet och man fick ta även fattigvårdskassans medel i anspråk. Byggmästaren, som själv gjort den mesta inredningen, skiljde sig med heder från sitt arbete och den intresserade kan själv se prov på yrkesskickligt arbete genom att gå upp i tornet och se de välskrädda timmerväggarna med sina hopfogade hörn.

Arbetet leddes från församlingens sida av en byggnadskommitté med förvaltaren Vogt vid Kosta glasbruk som den ledande kraften. Kyrkan var emellertid inte färdig i och med att den invigdes. Under 1830-talet målades den och väggarna kläddes med brädor. 30 år senare blev kyrkan reveterad. Värme fick man först i slutet av seklet.

Så har kyrkan fram till nuet varit föremål för renoveringar in- och utvändigt i olika intervaller. Under senare år har den dels försetts med koppartak, dels målats invändigt. De vackra marmoreringarna har utförts av den kände kyrkomålaren Tage Andersson, Växjö. Han härstammar från Lövsjömåla i Ekeberga församling.

Altartavlan som klart dominerar högaltaret målades och skänktes av delägaren i Kosta glasbruk, Uno Angenstein från Gåvetorp utanför Alvesta. Talvan föreställer Jesus i Getsemane trädgård och förstärker i hög grad stämningen av andakt i kyrkan. Samtidigt med tavlan fick också församlingen av övriga intressenter i glasbruket tavlans ståtliga inramning med sina kraftiga kolonner, som bär upp triumfbågen prydd med änglahuvuden.

Glaskronan som hänger framför altaret vittnar om att det redan tidigt hystes stort intresse för kyrkan från ledningen av det då ganska nystartade Kosta Glasbruks sida. Man skänkte nämligen redan 1744, alltså efter två år efter att glasbruket startats, denna ljuskrona. Kronan var under längre tid nedplockad, men togs fram och restaurerades vid Strömbergshyttan 1942.

Bland kyrkans övriga prydnader finns främst den gamla altartavlan som tidigare fanns vid högaltaret. Den lades troligen undan uppe i ett tornrum i samband med att den nya altartavlan sattes på plats. Där fanns den sedan tills kyrkoherde Askaner (1943-1954) tog initiativ till att renovera och rekonstruera den och sätta upp den på dess nuvarande plats på östra långsidan, dopaltaret. Den är troligen utförd av stiftsbildhuggaren Segervall i mitten på 1700-talet. Den är inte fullt intakt. Troligen fattas några figurer samt en del text. De båda Kristusfigurerna och änglarna som blåser ut sitt fredsbudskap i alla väderstreck är dock orginal.

 

Barn & ungdom

Välkommen till vår barn & ungdomsverksamhet! Läs mer om våra olika våra verksamheter för 0-18åringar genom att klicka på flikarna ovan.

En blandad ungdomskör sjunger i en kyrka. De håller upp sina pekfingrar.

Körsång

Att sjunga i kör är en folkrörelse som beräknas engagera runt 600 000 människor i Sverige. Är du en av dem, eller vill du bli? Välkommen till församlingens vuxenkörer!