Församlingarnas kyrkor på rad
Foto: Collage Anneli Ahtee

Ekeberga församling

Välkommen till Ekeberga församling, beläget mitt i Glasriket med månghundraårig glasblåsartradition

Vill du komma i kontakt med företrädare för församlingen kan du ringa till pastorsexpeditionen tfn 0478-344 00 eller församlingsrådets ordförande Anja Budichewski tfn 073-091 00 89.

Kyrkkaffe mitt i veckan

för dig som är hemma med eller utan barn

Barn & ungdom

Välkommen till vår barn & ungdomsverksamhet! Läs mer om våra olika våra verksamheter för 0-18åringar genom att klicka på flikarna ovan.

En blandad ungdomskör sjunger i en kyrka. De håller upp sina pekfingrar.

Körsång

Att sjunga i kör är en folkrörelse som beräknas engagera runt 600 000 människor i Sverige. Är du en av dem, eller vill du bli? Välkommen till församlingens vuxenkörer!

Ingången till Ekeberga kyrka

Ekeberga kyrka

Kyrkan i Ekeberga byggdes efter flera års förberedelser åren 1824 - 1826 och invigdes i augusti 1826.