Foto: Johannes Frandsen/IKON

Begravning

"Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden."

Ett ljust avsked

Sorgen och döden får en ny och annorlunda karaktär när den bärs upp av uppståndelsen och den himmelska lovsångens ton.

Kyrkoordningen kap 24 Begravning

En begravning i Svenska kyrkan är en ljus, kristen gudstjänst som genomsyras av det hopp om liv och seger som kyrkans tro bygger på. Detta hopp och Guds kärlek till oss genom Jesus Kristus är gudstjänstens röda tråd.
Alla som tillhör Svenska kyrkan har självklar rätt att få begravas enligt Svenska kyrkans ordning.
Begravningsgudstjänsten är också en avskedsgudstjänst i vilken vi bär fram minnen och känslor kring den avlidne. 
Sång och musik av olika slag får spegla det vi bär på inom oss och vill uttrycka. Gudstjänsten vill hjälpa de sörjande att ta avsked och lämna över den döde i Guds hand. 

Broschyren "Mina önskemål"

Mina önskemål

Ett sätt att göra sina önskemål kända är att fylla i ett häfte som heter just "Mina önskemål" som finns att ladda ner som pdf.  Det finns goda skäl att skriva ner sina önskemål om den egna begravningen. Dels för att göra dem kända och dels för att undvika oenighet mellan anhöriga.

Bruten länk

Leva vidare

För dig som förlorat en livskamrat eller nära anhörig ordnar vi regelbundet leva vidare-grupper för att tillsammans mötas och samtala.

Att ordna en begravning

Vanligast är att begravningsbyrån kontaktar församlingsexpeditionen för att avtala om tid, plats, präst och musiker. Men anhöriga kan också ringa direkt till pastoratsexpeditionen på tfn 0478 - 344 00 
Ett råd är att ha inte för bråttom. Vänta gärna ett par dagar med att kontakta begravningsbyrån tills det klarnat hur ni själva vill ordna det. Ju mer aktiv del i planeringen man orkar ta, desto bättre.
 

Inför begravningen kontaktas anhöriga

Den präst som ska hålla begravningsgudstjänsten kontaktar de anhöriga för samtal om denna och går igenom önskemål och förväntningar inför begravningen. Vill man ha begravningsgudstjänst i annan församling än den där den avlidne var skriven, bekostas detta av hemförsamlingen.
 

Begravningsdagar

I Lessebo-Hovmantorps pastorat har vi fasta tider för begravningsgudstjänsten:
torsdagar och fredagar kl 11.00 och kl 13.00.
I särskilda fall, sker begravningsgudstjänsten vid annan dag och tid.


Bårtäcke

Det finns möjlighet att täcka kistan med ett bårtäcke i kyrkan. Bårtäcken får användas utan extra kostnad för församlingsbor som är medlemmar i Svenska kyrkan. Kontakta din församling eller pastoratsexpeditionen på 0478-344 00 för mer information om bårtäcke.

Minnesstund

Ofta samlas de som varit på begravningen till en minnesstund. Den kan äga rum i hemmet eller någon annan lokal och man väljer själv om man vill göra allt praktiskt själv eller låta någon annan ta hand om det. Våra församlingslokaler får man hyra kostnadsfritt i samband med en kyrklig förrättning, så som en begravning. Begravningsbyrån brukar vara behjälplig med att boka minnesstunden.

Själavårdsringning

Vid själavårdsringning har de sörjande möjlighet att komma till kyrkan, tända ljus och lyssna till när kyrkklockorna ringer själaringning för den avlidne. Själaringningen sker kl. 10.00 i pastoratets alla kyrkor. Dag för själaringning bestämmer man med pastorsexpeditionen, oftast med hjälp av begravningsbyrån.

Tacksägelse

En söndag i nära anslutning till dödsfallet får sörjande möjlighet att gå i söndagens gudstjänst där vi ber för dem som avlidit och för dem som sörjer. Vilken söndag bestämmer man med pastorsexpeditionen, oftast med hjälp av begravningsbyrån.

 
Läs mer på Svenska Kyrkans sidor om begravning.

Andra begravningsceremonier

Andra kristna samfund

Om den avlidne tillhörde annat kristet samfund kan man mot avgift få ha en begravningsgudstjänst med egen pastor/präst.

 

Om den avlidne ej tillhör Svenska kyrkan

Av respekt för den avlidne hänvisas till borgerlig begravning. 
Vem som är borgerlig begravningsförrättare får du veta hos begravningsbyrån eller kommunen.