En ensam mås flyger över havet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Spridning av aska

Askan efter avliden får man strö ut på annan plats än begravningsplats, om Länsstyrelsen i det län där det är tänkt att askan ska strös ut, ger tillstånd till det.

Detta gäller för dig som vill sprida askan

Tillstånd ges bara om den plats där askan ska strös ut är lämplig för ändamålet och om det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt. Vanligtvis gäller det spridning på vatten. Det är ytterst ovanligt att länsstyrelsen ger tillstånd till spridning på mark.

En ansökan skickas in till länsstyrelsen där det framgår hur man är anhörig till den avlidne, den avlidnes personnummer och namn och var man önskar sprida askan. Registerutdrag med släktutredning, som erhålles av Skatteverket ska bifogas ansökan.

I det tillstånd som länsstyrelsen sedan utfärdar anges att man inom ett visst datum som länsstyrelsen bestämmer ska skicka in ett intyg om och när spridningen har skett, bevittnat av två personer. Länsstyrelsen meddelar därefter Skatteverket att spridning har skett.

Vid uthämtning av aska på kyrkogårdsexpeditionen:

En kvittens skall signeras vid utlämning av aska på kyrkogårdsexpeditionen. För att hämta ut askan behöver tid bokas på vår expedition. Se kontaktuppgifter nedan. Medtag giltig legitimation samt länsstyrelsens tillstånd. Saknas giltig id-handling eller tillstånd kan askan inte lämnas ut.

KONTAKTA LERUMS KYRKOGÅRDSEXPEDITION

Hos oss kan du boka tid för gravvisning, gravsättning och borgerlig begravningsceremoni. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravplatser, gravrättsinnehav, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.

 

Vår expedition är öppen helgfri vardag kl. 10:00 - 12:00

Telefon: 0302-52 25 59
E-post: lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 
 
Besöksadress:
Kastenhofsvägen 6, 443 35 Lerum
För att se karta över kyrkogården, klicka här.

Postadress: Lerums kyrkogårdsförvaltning, Box 126, 443 23 Lerum 

 

AVVIKANDE ÖPPETTIDER:

Under sommaren 2023 kommer kyrkogårdsexpeditionen att vara stängd varje torsdag mellan vecka 26 – 34.

Juldagen, 25 dec – Stängt
Annandag jul, 26 dec – Stängt
Nyårsdagen, 1 jan 2024 - Stängt