Foto: Kristin Lidell/Ikon

Regnbågsmässa

Regnbågsmässan är en gudstjänst där mångfaldsfrågor som HBTQI står i centrum. I mässan använder vi aktivt ord, musik och psalmer som är HBTQI-inkluderande. Två tillfällen under hösten i Aspenkyrkan.

Den form vi använder oss av är inspirerad av inklusiva mässan från Costa Rica. Som har sitt ursprung i en kamp för alla människors rättigheter och värde. Den Lutherska kyrkan ILCO, fann ett behov av ett gudstjänstsammanhang där människor kunde komma utan att mötas av fördömande och få utrycka och dela sina livserfarenheter. Med ett språk som fångade upp deras vardagliga kamp.

Ge mig en plats där jag kan växa, har varit temat längst med året.  I gudstjänsten använder vi flera utrycks former, ord, bibelord, andra texter, musik och stationer för egen reflektion, bön och nattvard.  

Är du intresserad av att aktivt vara med och läsa eller förbereda mässan tag kontakt med någon av oss.

Datum kommer.