GDPR Facebook

För att bli medlem i Facebookgruppen "Nätkyrka - Lerums församling" måste du ge ditt samtycke till nedanstående text. Endast medlemmar kan göra inlägg och kommentera i gruppen.

Lerums församling driver Facebookgruppen  ”Nätkyrka – Lerums församling”.

Även om du inte är medlem i gruppen kan du fortfarande läsa inlägg och kommentarer som görs i gruppen. Vill du göra egna inlägg och kommentarer behöver du bli medlem, vilket är helt frivilligt.

Om du som användare gör kommentarer eller inlägg i gruppen kommer det du publicerar att överföras utanför EU, eftersom Facebook har servrar i USA. Församlingen har ingen kontroll över detta, men vi har ett delat ansvar med Facebook. Därför ber vi dig bekräfta att du samtycker till att eventuella kommentarer och inlägg du gör i gruppen kommer att överföras till USA.

USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav gällande hantering av personuppgifter som ställs inom EU, vilket kan innebära vissa risker för dina personuppgifter. Exempelvis kan brottsbekämpande myndigheter i USA komma att få tillgång till personuppgifter från Facebook. Sådana myndigheter är främst intresserade av uppgifter som kan leda till att terrorism förhindras. Facebook har åtagit sig genom sina villkor att så långt möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran. Det kan vara svårt eller omöjligt för dig att hävda dina rättigheter, t.ex. rätten till radering, gällande eventuella personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber dig att ha dessa risker i åtanke när du bestämmer ifall du vill samtycka till överföring eller ej.

När du ansöker om medlemskap i gruppen får du en medlemskapsfråga som du måste ge ditt samtycke till genom att kryssa i en ruta. Om du vill ta tillbaka samtycket kan du själv gå ur gruppen. Frågan ser ut såhär:

Genom att kryssa i ”Jag samtycker” bekräftar du att du läst/förstått texten på www.svenskakyrkan.se/lerum/gdpr-facebook. Om du gör inlägg eller kommenterar kan dina personuppgifter överföras till USA, vilket kan innebära vissa risker.

- Jag samtycker
Texten du ger ditt samtycke till finns också under ”Om den här gruppen”