Dop
Foto: Peter Ebbesson

Dopsymboler

Vad betyder symbolerna kring dopet så som dopvattnet, ljuset och klänningen?

Dopljuset 

Ljus betyder så mycket i många olika sammanhang. Ljuset är en bild för tron och hoppet. Tron på att ljuset alltid segrar över mörkret. Kristus är en bild för ljuset. Som han själv säger i Johannesevangeliet:

"Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

På det stora dopljuset som finns i kyrkorna i Lerum finns den första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet A - O. Den första Alfa och den sista Omega. Detta säger till oss att ljuset skall finnas med oss från evighetens början till evighetens slut.

Dopvattnet

Kravet på dopvattnet som ska hällas i dopfunten är att det ska vara rent och friskt. Under dopet ber prästen en dopbön över vattnet om att den Helige Ande ska närvara och helga vattnet som barnet/den vuxna ska döpas i.

Dopvatten
Dopvattnet ska vara rent och friskt. Foto: Peter Ebbesson

Vi behöver vatten för att överleva och för att tvätta oss rena. Ofta talar vi i kyrkan om Kristus som Livets källa och dopvattnet symboliserar denna källa som vi får återvända till och hämta ny kraft ifrån under hela livet. 

Vatten är en symbol för livet och en levande Gud.

Dopklänningen 

Den vita klänningen är en symbol som vill påminna om att vi genom hela livet får växa i vår tro och mogna i vår erfarenhet av Gud.

Varför är klänningen vit?

Två hängade dopklänningar, en med rosa band och en med blått band.
Dopklänningar till utlån

Inom den kristna tron är den vita färgen festens färg. Den är också förknippad med renhet och oskuldsfullhet. 

Varför är klänningen lång?

Vid ett barndop är det föräldrarna som vill att deras barn ska döpas. För barnet innebär detta att dopet blir något att växa in i. Den långa dopklänningen vill  visa hur dopet är något att växa i och hur Guds kärlek och nåd är större än vad vi kan förstå. När man sedan konfirmeras tar man symboliskt på sig dopklänningen (konfirmandkåpan) igen. Vid konfirmationen får den döpte säga ja till sitt dop. 

Generationer som hör samman

I vissa familjer har en dopklänning funnits i många generationer. Ibland har man också broderat barnens namn och dopdatum på klänningen. För dessa familjer blir detta ett tydligt tecken på samhörighet över generationerna.
 
Dopklänningar i olika storlekar finns att låna.