Begravningsombud

Begravningsombudet utses av länsstyrelsen och ombudets uppgift är att granska hur huvudmännen, Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter, sköter begravningsverksamheten. Begravningsombudet ska ta tillvarata intressen hos de personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

 

Begravningsombud för Lerums kommun

Lennart Lauenstein
Tfn 0707-99 28 64