Foto: Alex Giacomini /Ikon

Nyckeln och svärdet

Ungdomscafé och rollspelsklubb för ungdomar från 13-25 år

Tisdagar, kl. 17-20
S:t Persgårdens Gillestuga
Drop-in för ungdom 13-25 år.
Ingen anmälan, kom som du är!
Vi spelar DnD, Magic, brädspel och  fikar, umgås och avslutar med en enkel andakt. 

Vid frågor ring eller skriv till Samuel Park, ungdomsledare:

e-post: samuel.park@svenskakyrkan.se

mobil: 070-2924391 

Välkommna!