Grötfrukost
Foto: Ingrid E del Castillo

Vuxenverksamhet i Siljansnäs

Välkommen till våra trivselträffar gröt frukostar. Här kan du även förena nytta med nöje genom att delta i våra välgörenhetsgrupper.

Under COVID 19  pandemi är många verksamheter omställda och anpsassade efter rådande restriktioner. 

Sopplunch med program

En tisdag i månaden ordnas  sopplunch kombinerat med  någon form av program/underhållning för daglediga  i Siljansnäs prästgård.
Tiden är kl.12.00-13.30  om inte annat  anges. Se även vår kalender

Grötfrukost för Siljansnäskarlar

En torsdag i månaden kl 9.00 ordnas grötfrukost i prästgården. Detta utgör en  otvungen mötesplats för männen i Siljansnäs över en tallrik gröt och kaffe. Kostnad: 40 kr.  Ingen föranmälan. Se även vår kalender.

Frukost för Siljansnäs kôllor

En torsdag i månaden kl 9.00 är prästgården öppen med frukostbuffé för kvinnorna i bygden.  Kostnad är 40 kr ingen föranmälan.
 Se  även vår kalender

Halv-Elva kaffe

Välkommen in på kaffe i prästgården. kl 10.30 -12.00.
 Expeditionen är öppen för ärenden

 

Anhörigstöd

Anhörigstödsgruppen är en grupp för dig som vårdar en anhörig. Vi träffas, samtalar och utbyter erfarenheter. Gruppen leds av Katarina Leander från kommunens anhörigstöd och diakon Liss  Anna Holmdahl

Kontaktperson: Liss Anna Holmberg 070-2611637

Väntjänsten

Väntjänsten är en grupp frivilliga som finns som stöd för andra medmänniskor. Vi har olika aktiviteter på Björkbackens äldreboende, kan följa med som ledsagare till vårdcentralen, besöka ensamma i hemmen mm. Vi blir gärna fler "väntjänstare"!

Kontaktperson: Ingrid Hans, tel 0247-226 89 eller diakon Liss Anna Holmberg: 070-2611637

Babypaketgruppen

Babypaketpaketgruppen träffas numera den första helgfria tisdagen i månaden kl 14.00 

Gruppen tillverkar babypaket som skickas till Ghimes, Rumänien
Välkommen att vara med eller lämna in garner och tyger.

Kontaktperson: Margareta Oskarsson tel: 0247-22732 , mobil: 070-6213088

Babypaketgruppen planerar

I Siljansnäs prästgård träffas en grupp kvinnor varje månad för att sticka gåvor till Ghimes i Rumänien och planera inför olika insamlingskampanjer under året.