Tuppljusstake i Prästgården
Foto: Ingrid del Castillo

Siljansnäs Prästgård

Siljansnäs Prästgård byggdes 1875. Efter en omfattande renovering och ombyggnation invigdes den som församlingshem i oktober 2014.

Välkommen till prästgården som är vårt församlingshem. Här samlas vi för kyrkkaffe, trivselträffar för daglediga, barn och musik verksamhet och  andra grupper. Prästgården kan bokas för minnesstund i samband med begravningar, dopkaffe mm.