Tuppljusstake i Prästgården
Foto: Ingrid del Castillo

Siljansnäs Prästgård

Siljansnäs Prästgård byggdes 1875. Efter en omfattande renovering och ombyggnation invigdes den som församlingshem i oktober 2014.

Välkommen till prästgården som är vårt församlingshem. Här samlas vi för kyrkkaffe, trivselträffar för daglediga, barn och musik verksamhet och  andra grupper. Prästgården kan bokas för minnesstund i samband med begravningar, dopkaffe mm.

Internationella gruppen

Vuxenverksamhet i Siljansnäs

Välkommen till våra trivselträffar gröt frukostar. Här kan du även förena nytta med nöje genom att delta i våra välgörenhetsgrupper.

Någon sitter med en pärm med notblad.

Kör och musik i Siljansnäs

Välkommen att sjunga med oss! Siljansnäs församling har en vuxenkör och en barnkör. Barnkören träffas direkt efter torsdagskul.

Måndagskul

Barn och unga i Siljansnäs Prästgård

Siljansnäs församling erbjuder verksamheter för barn i åldrarna från 0 till 9 år.