Siljansnäs kyrka
Foto: Ingrid del Castillo

Siljansnäs Församling

Välkommen till oss!

Siljansnäs Prästgård

Siljansnäs Prästgård

Välkommen till Siljansnäs Prästgård som är bygdens församlingshem sedan 2014. Här finns bland annat vuxen- och barnverksamhet.

Siljansnäs kyrka

Siljansnäs kyrka

Siljansnäs kyrka, från 1875, är vackert beläget vid Björkbergets fot.

Enskild andakt och bön

Det går att fira andakt själv.

Två brandmän står och tittar på ett sönderbombat hus.

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!

Aktuellt

Om församlingen

Siljansnäs blev sin egen församling 1866. Följande år påbörjades bygget av bygdens egen kyrka. Efter många av slitsamma roddfärder i kyrkbåtar till moderkyrkan i Leksand, kunde siljansnäsborna gå till sin egen kyrka 1875. Prästgården intill blev klar kort därefter. Efter en omfattande renovering återinvigdes prästgården 2014 och fungerar numera som församlingshem. Här ryms en rik musik- barn- och vuxenverksamhet. Lokalerna kan även bokas för minnesstunder och dylikt.

Post/Besöksadress:
Prästbacken 1, 793 60 Siljansnäs
Telefon: 0247-807 70

Expeditionstid:  onsdagar 11-12 

Präst: Per Rönnegård,  telefon: 0247-807 71
e-post:

Diakon: Liss Anna Holmdahl: 070-2611637
e-post

Husmor, Eva Hurtig, telefon: 0247-807 73
e-post

Kyrkogårdsförvaltning