Siljansnäs kyrka
Foto: Ingrid del Castillo

Siljansnäs Församling

Välkommen till oss!

Om församlingen

Siljansnäs blev sin egen församling 1866. Följande år påbörjades bygget av bygdens egen kyrka. Efter många av slitsamma roddfärder i kyrkbåtar till moderkyrkan i Leksand, kunde siljansnäsborna gå till sin egen kyrka 1875. Prästgården intill blev klar kort därefter. Efter en omfattande renovering återinvigdes prästgården 2014 och fungerar numera som församlingshem. Här ryms en rik musik- barn- och vuxenverksamhet. Lokalerna kan även bokas för minnesstunder och dylikt.

Post/Besöksadress:
Prästbacken 1, 793 60 Siljansnäs
Telefon: 0247-807 70

Expeditionstid:  onsdagar 11-12 

Präst: Per Rönnegård,  telefon: 0247-807 71
e-post:

Diakon: Liss Anna Holmdahl: 070-2611637
e-post

Husmor, Eva Hurtig, telefon: 0247-807 73
e-post

Kantor, Liselotte Ambjörn, telefon: 0247-807 72
e-post

Kyrkogårdsförvaltning