Siljansnäs kyrka
Foto: Ingrid del Castillo

Siljansnäs Församling

Välkommen till oss!

Siljansnäs Prästgård

Siljansnäs Prästgård

Välkommen till Siljansnäs Prästgård som är bygdens församlingshem sedan 2014. Här finns bland annat vuxen- och barnverksamhet.

Siljansnäs kyrka

Siljansnäs kyrka

Siljansnäs kyrka, från 1875, är vackert beläget vid Björkbergets fot.

samtal med våra diakoner

Diakoni

Diakonerna finns till som stöd och hjälp för människor som är utsatta eller som behöver helt enkelt någon som lyssnar. Råd och stöd i ekonomiska frågor erbjuds.

Om församlingen

Siljansnäs blev sin egen församling 1866. Följande år påbörjades bygget av bygdens egen kyrka. Efter många år av slitsamma roddfärder i kyrkbåtar till moderkyrkan i Leksand, kunde Siljansnäsborna gå till sin egen kyrka 1875. Prästgården intill blev klar kort därefter.
Efter en omfattande renovering återinvigdes prästgården 2014 och fungerar numera som församlingshem. Här ryms en rik musik- barn- och vuxenverksamhet.
Lokalerna kan även bokas för minnesstunder och dylikt ,kontakta husmor. Se nedan.

Verksamhetsledande präst
Per Rönnegård
Tel: 0247-807 71
per.ronnegard@svenskakyrkan.se

Husmor
Eva Hurtig
Tel: 0247- 807 73
eva.hurtig@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare
Håkan Stolt
Tel: 0247 - 807 75 

Diakoniassistent i Siljansnäs församling
Birgitta Liljeblom
Tel: 0247 - 807 30
birgitta.liljeblom@svenskakyrkan.se

 

Övrigt:  kontakta Pastorsexpeditionen i Leksand: 0247-80700

Gravärenden hanteras av kyrkogårdsförvaltningen i Leksand
Expeditionstid måndag-torsdag kl. 10-12
tel. 0247-807 20
Kyrkallén 23
793 31 LEKSAND