Scouter logga och bild på scout i uniform
Foto: Andreas Gärdsback

Scouterna

I scouterna får du leka, utmanas, vara med och bestämma, lösa problem och växa som människa. I pastoratet finns scouter i Leksand och Djura församlingar.

Scouterna är en spännande fritidsaktivitet där vi lär oss vårda vår natur, vi skapar i, och av, naturen och vi åker på läger. Västerås stift i samarbete med Scouterna möjliggör scoutgrupper i våra församlingar i pastoratet.

Vill du hjälpa till?
Föräldrar/ vårdnadshavare är varmt välkomna som frivillig resurs i våra grupper. Kontakta våra  ledare för gruppen.

Scouter, Djura församling

För barn i åk 1 och uppåt.
Scoutgruppen Djura församling har blandade åldrar och  träffas
Måndagar (varannan ) kl. 18-20  vid Djura sockenstuga.

Vid frågor kontakta:
Samuel Park
, 0247-80791
e-post: samuel.park@svenskakyrkan.se

Spårarscouterna, Leksands församling

För barn i åk 3-4 
tisdagar kl. 17.30-19.00   Leksand 
Vi håller till  för det mesta utomhus och ofta ute vid kyrkvallen vid Leksands kyrka. 

Vid frågor kontakta: 
Lisa Stenberg Knutz:  0247-80744
e-post: lisa.stenberg.knutz@svenskakyrkan.se

Monica Broman Ericsson: 0247-80709
e-post:monica.erikssonbroman@svenskakyrkan.se

Upptäckarscouter, Leksands församling

För barn i åk 5-6
onsdagar kl. 18.30-20.00   Leksand 
Vi håller till  för det mesta utomhus  och ofta vid kyrkvallen invid Leksands kyrka.

Vid frågor kontakta:
Carolin From,  0247-80742
e-post: carolin.from@svenskakyrkan.se

Samuel Park,  0247-80791
e-post: samuel.park@svenskakyrkan.se

 

GDPR
Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR.Uppgifterna som lämnas in vid anmälan uppdateras i början av varje termin så länge som barnet/barnen deltar i scouterna. 
Läs mer om hur Svenska kyrkan behandlar personuppgifter