Ordförandeklubba
Foto: Ingrid del Castillo

Organisation och protokoll

Vad gör ett församlingsråd , kyrkoråd och kyrkofullmäktige? Listor på förtroendevalda i pastoratets organisation läggs in här för nya mandatperioden. Här samlas även protokoll från kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Organisation i korthet

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige  sammanträder två gånger om året.  Val till Kyrkofullmäktige sker i Kyrkovalet vart fjärde år. Kyrkofullmäktige betämmer ramarna för pastoratets verksamhet och väljer ledamöter, förutom kyrkoherden, och ersättare i kyrkorådet.

Vad gör kyrkofullmäktige ?
Kyrkofullmäktige väljer pastoratets kyrkoråd och församlingsråd. Kyrkofullmäktige tar alla principiella beslut men kan uppdra åt kyrkorådet att besluta i vissa ärenden.

Se lista på ledamöter för nya mandatperioden

Kyrkorådet

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet sammanträder  i regel en gång i månaden.

Vad gör ett kyrkoråd?
Kyrkorådet ansvarar för bla. ekonomi, fastigheter och verkställer kyrko-fullmäktiges beslut. Kyrkorådet ska bla. verka för barnets bästa och göra barn-konsekvensanalyser inför  alla beslut. 

Församlingsrådet

Församlingsrådet  har, gemensamt med kyrkoråd och kyrkoherde/tjänstgörande präst ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.Varje församling i pastoratet har sitt eget församlingsråd som är församlingens styrelse. Du som församlingsbor kan nominera någon som tillfrågats till församlingsrådet. Detta görs genom ett nomineringsmöte efter ett kyrkoval . Det  ledamöter som slutligen väljs in i församlingsrådet beslutas i kyrkofullmäktige.

Vad gör ett församlingsråd?
Det har en viktig roll när församlingsinstruktionen, eller styrdokumnet, utarbetas .
Allt som rör församlingen särsklit, ska församlingsrådet yttra sig om innan något beslut fattas i kyrkofullmäktige eller i kyrkorådet. Det möjliggör en lokal förankring och en bredd i besluten. Tillsammans med kyrkorådet och kyrkoherden  har församlingsrådet ett gemensamt ansvar för församlingen.

Ordföranden jan 2022 - dec 2025

Ordförande i Kyrkofullmäktige
Roger Arvidsson
mobil: 070-538 38 14
e-post

Ordförande i Kyrkoråd
Johanna Reichel Springfelt
mobil: 070-338 49 02
e-post

Ordförande i Leksands församlingsråd
Marianne Kronberg
mobil: 076-609 50 10
e-post 

Ordförande i Djura församlingsråd
Lars Rönnegård
mobil: 070-572 09 81
e-post

Ordförande i Siljansnäs församlingråd
Beth Holzmann
mobil: 070-398 23 31
e-post

Ordförande i Åhls församlingsråd
Roger Arvidsson
mobil: 070-538 38 14
e-post

För att läsa protokollens bilagor, samt  församliongsrådens protokoll
kontakta pastorsexpediotionen.

Tfn: 0247-807 00

E-post