Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Verksamhet för vuxna i Leksand

Välkommen till våra öppna gemenskapsträffar bibelstudiegrupp och ideellt engagerade

samtal med våra diakoner

Diakoni

Diakonerna finns till som stöd och hjälp för människor som är utsatta eller som behöver helt enkelt någon som lyssnar. Råd och stöd i ekonomiska frågor erbjuds.

Bibelläsning vid ljus

Lectio Divina, Bibel-Bön-Mässa

Lectio Divina är en enklare form av bibelstudier på torsdagskvällar före kvällsmässan i Leksands kyrka.

Internationella gruppen

Gruppen träffas normalt en gång i månaden och lyfter Svenska kyrkans internationella arbete. Gruppen ansvarar bla för församlingsaftnar med olika teman som berör Svenska kyrkans internationella arbete samt har ansvaret för kyrkkaffe och penninginsamling vissa söndagar.

Vid frågor:

Telefon:  0247-807 47
E-post: john.sund@svenskakyrkan.se

 

Diakonikretsen 

Diakonikretsen ansvarar för den årliga adventsförsäljningen som fortfarande är fortfarande lika aktuell idag som när den startade för mer än ett sekel sedan. Adventsförsäljningen sker lördagen före 1:a advent.

Priserna som samlas in till adventsförsäljningen är gåvor från näringsidkare och privatpersoner. Behållningen från försäljningen går oavkortat till behövande i Leksands pastorat.

Diakonikretsen är en anrik och levande gemenskap som träffas regelbundet för att skapa vinster, umgås, fika, samtala och arbeta fram mot försäljningen. Det finns gott om plats för den som önskar delta!

För mer information kontakta : Birgitta Liljeblom, Diakoniassistent

Telefon:  0247-807 30
E-post: birgitta.liljeblom@svenskakyrkan.se