Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Verksamhet för vuxna i Leksand

Välkommen till våra öppna gemenskapsträffar bibelstudiegrupp och ideellt engagerade

En kvinnlig diakon sitter och samtalar med en man och en kvinna.

Diakoni

Diakonerna finns till som stöd och hjälp för människor som är utsatta eller som behöver helt enkelt någon som lyssnar. Råd och stöd i ekonomiska frågor erbjuds i Leksand.

Träffpunkten för daglediga 
Måndagar kl. 14.00-15.30 i S.t Persgården, Storstugan en trappa upp. Hiss och kapprum finns på Övervåning.

Du som är 65 år eller äldre välkommen på våra måndagsträffar.
Vi fikar, pratar och har ett program varje gång.

 Läs mer

Bibelstudie 
Prästen Sture Lundqvist vägleder bibelstudier varannan vecka i S:t persgården  med uppehåll under sommar och jullov.
Ledare: Sture Lundqvist  e-post

Internationella gruppen

Gruppen träffas normalt en gång i månaden och lyfter Svenska kyrkans internationella arbete. Gruppen ansvarar bla för församlingsaftnar med olika teman som berör Svenska kyrkans internationella arbete samt har ansvaret för kyrkkaffe och penninginsamling vissa söndagar.

Vid frågor:

Telefon:  0247-807 47
E-post: Janne Rydell

 

Diakonikretsen 

Vi är en grupp daglediga som fikar, umgås och om man vill stickar, virkar, syr eller gör något som passar en själv. Gruppen samlar in vinster till den årliga adventsförsäljningen lördagen före 1:a Advent i S:t Persgården. Behållningen går till behövande i Leksand. Vill du vara med?
Kontakta diakon Janne Rydell:

Telefon:  0247-807 47
E-post: Janne Rydell