valkuvert
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkovalet resultat

Nyhet Publicerad

I valet till kyrkofullmäktige tar POSK flest mandat enligt preliminära resultat.

Av   25 mandat i det lokala valet till Kyrkofullmäktige tar POSK ( partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan)  den ledande ställningen med 11 mandat.
Både Centern och Socialdemokraterna har tappat  tre, respektive två mandat sedan förra valet 2017.  Frimodig kyrka och Sverigedemokraterna har vunnit terräng med ett mandat vardera.  Kristdemokraterna  hade för få röster för att vinna mandat till Kyrkofullmäktige som är pastorates högsta beslutande organ. 

Kyrkofullmäktige bestämmer exempelvis mål och riktlinjer för verksamhet, budget, kyrko avgift och styr dokument ( församlingsinstruktionen)

 

Röst och Mandatfördelning*

POSK :
Antal röster: 808, (40.%) , Mandat :11

Centern
Antal röster: 443, (21,9%) , Mandat :6

Socialdemokraterna
Antal röster: 498, (24,7%) , Mandat: 6

Kristdemokraterna
Antal röster: 49, (2,4%) , Mandat: 0

Sverigedemokraterna
Antal röster: 113, (5,6%) , Mandat: 1

Frimodig kyrka
Antal röster: 108, (5,3%) , Mandat: 1

 *preliminära resultat

Valdeltagande

Valdeltagandet är något mindre än förra valet . Av  årets 9527 röstberättigade deltog 2053  ,motsvarande 21.55%. I kyrkovalet 2017 deltog 24,44%.

Antalet mandat bestäms i förhållande till antal röst berättigade

Preliminärt valresultat till stiftsfullmäktige i Västerås stift

Följ resultaten här  nedan.

Valresultat

Valresultat

Valresultat från kyrkovalet 2021, information om vad som händer efter kyrkovalet och mandatfördelningen.