Konfirmander i Västerås domkyrka
Foto: Fumiko Okino

Ringar På Vattnet

Nyhet Publicerad

Varje år ordnas två stiftskonfirmanddagar i samarbete mellan Svenska Kyrkan i Västerås Stift, Svenska Kyrkans Unga i Västerås Stift, Sensus samt flera lokala församlingar. Stiftskonfirmanddagarna är ett ypperligt tillfälle att träffa konfirmander, ledare och volontärer från andra församlingar och utbyta erfarenheter samt uppleva att vi är många tillsammans.

 I år deltog pastoratets sommarkonfirmander på ”Fighting The Darkness” - i Mora, lördagen den 10 mars. Efter gudstjänsten i Mora kyrka fortsatte aktiviteterna i Moraparken med bowling, workshops, disco och annat skoj. Pastoratets vårkonfirmander deltog följande lördag den 17 mars på ”Älskad” i  Västerås. Drygt 1300 konfirmander och ledare samlades i Västerås domkyrka för att fira mässa med Biskop Mikael Mogren. Teman för båda dagarna var "Ringar På Vattnet", där årets Lydiastipendiat Karolina Pernling predikade om hur vi kan göra skillnad för andra genom att visa kärlek. Kollekten gick till projektet Solvatten –ett projekt som underlättar för människor i utvecklingsländer att få rent och hett vatten, utan att behöva göra upp eld. Resten av dagen fortsatte i Aros Congress Center med föreläsningar av bla unga representanter från Tanzania. Under båda stiftskonfirmandsdagar gav teatergruppen Ung utan pung föreställningen  ”puss och snusk” som handlar om aktuella frågor kring relationer och sex och som lätt kan relateras till konfirmandernas liv och verklighet. Det var en trött men ändå glad skara konfirmander som återvände hem med buss mitt i natten till Leksand, Djura och Siljansnäs.