Läktarorgeln i Leksands kyrka
Foto: Ingrid E del Castillo

Orgelinvigning

Nyhet Publicerad

Leksands kyrkas 125-åriga läktarorgel har genomgått en omfattande renovering och ombyggnad. Den 18-19 september är det invigningshelg.

För snart 20 år sedan tillsattes en orgelkommitté för att reda ut hur planen för ombyggnad skulle se ut för en renovering av läktarorgeln i Leksands kyrka.

Önskan var att klangligt komma närmare den ursprungliga Setterqvist-orgeln som byggdes 1895. Det mesta av piporna från denna orgel fanns kvar, om än i förvanskat skick. På 1950-talet hade man ganska hårdhänt byggt om orgeln efter tidens smak och utökat orgeln från 22 stämmor till 50 stämmor.

Efter flera års förhalningar erhölls äntligen tillstånd hos Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet och projekteringen för ombyggnad kunde sätta igång.

Nu hade tankarna modifierats något och planen blev att inte bara återskapa 1895-års orgel utan också bevara piporna som tillkom på 50-talet. Klangligt skulle det hela omgestaltas så att allt fogades samman till en mer harmonisk och välklingande enhet. Orgeln skulle bibehålla sin storlek på tre manualer* och 50 stämmor – allt inom det befintliga orgelhus som var i original.

Den 18-19 september återinvigs orgeln
med två konserter och ett seminarium
.

”Det vi nu har vunnit och redan kan höra på orgeln är att den har fått en mer grundtonsrik och harmonisk klang, som vi hoppas inte bara ska bli mer njutbar att lyssna på, men också mer stöttande till församlings- och körsång.” skriver  Mikael Boström Eric', organist i Leksand, i en artikel i Kyrknyckelns specialutgåva 2021. 

Ariklen finns att läsa i sin helhet på sidan 15 i  Kyrknyckeln

*Manualer: En orgel har ofta flera manualer – dvs klaviatur som spelas med händerna.

Program 18-19 september

Seminarium, Läktarorgelns öden och äventyr

Lördag 18 september, 16.30
S:t Persgården
Kyrkallén 6, Leksand

Åke Skommar ger ett historiskt perspektiv på orgeln, rikligt kryddad med anekdoter.

Obs! Begränsat antal platser. Kom i tid!

Orgelinvigningskonsert

Lördag 18 september, 18.00
Leksands kyrka

Jan H Börjesson, domkyrkoorganist i Kalmar
Fri entré

Orgelinvigningsgudstjänst

Söndag 19 september, 11.00
Leksands kyrka
Medverkande: Jan H Börjesson,  Henrik Alinder, Kyrkokören med
Mikael Boström Eric’ och kyrkoherde Christina Engqvist

Leksands kyrka

 Orgelinvigningskonsert

Söndag 19 september,  kl 16.00
Leksands kyrka

Henrik Alinder,  organist i Falu Kristine Kyrka 
Fri entré