Ny kyrkoherde

Nyhet Publicerad

Christina Engqvist börjar den 13 augusti som ny kyrkoherde i Leksand, Djura och Siljansnäs pastorat

Fredrik Lautmann, som under en tid vikarierat som kyrkoherde, kommer att lotsa in Christina Engqvist i arbetet. Den 11 november mottas Christina officiellt som kyrkoherde i pastoratet av biskop Mikael Mogren i samband med en familjemässa i Leksands kyrka. Därmed blir hon pastoratets första kvinnliga kyrkoherde men Christina är långt ifrån ensam i Falu-Nedansiljans kontrakt. Av kontraktets sju kyrkoherdar är sex av dessa kvinnor.
Christina Engqvist prästvigdes för 30 år sedan och har arbetat i Stockholms- och Uppsala stift. Hennes erfarenheter sträcker sig från landsortspastorat i Vattholma och mångkulturella Botkyrka församling till kyrkoherde i Högalids församling i Stockholm.
Teologiskt har Christina präglats av olika saker, bl.a. har hon tagit starka intryck av mötet från den koptiska kyrkan; främst deras liturgiska medvetenhet och diakonala arbete. "Jag tror att vi behöver både det kontemplativa och gemenskapen för att växa i tro. En församling ska byggas utåt och inåt", förklarar hon.
Christina är gift och har två vuxna barn och tre barnbarn. "Barn gör att vi måste stanna upp, fånga dagen, öva oss i tålamod och mycket annat som gör oss till bättre människor" säger hon. I sommar går flyttlasset till Rättvik där maken tjänstgör som präst I Rättviks pastorat.