Nomineringsmöten

Nyhet Publicerad

Inbjudan till öppna nomineringsmöten till församlingsråd

Vilka tycker DU ska sitta med i våra
tre församlingsråd i Leksand, Djura och Siljansnäs?

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden/komminister har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser bl a kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter. och ska utveckla församlingslivet.

 

Datum tid och plats

Öppna nomineringsmöten till församlingsråd

Djura Sockenstuga 19/11, kl 12.30

Leksands kyrka, i Kafferummet 26/11 kl 12.30

Siljansnäs kyrka 26/11, kl 17.00

Samtliga nomineringsmöten sker efter söndagens gudstjänst

 Dagordning

• Församlingsrådens uppgifter

• Hur går nomineringen till?

• Vem kan nomineras?

• Nominering senast: 27/11

• Nominering/Plädering

Nominera kandidater!

Via e-post till : leksands.pastorat@svenskakyrkan.se

eller skriv ut/ fyll i och posta formuläret senast den 27/11.

Märk kuvertet: FRISVAR Leksand -Djura-Siljansnäs Pastorat
Svarspost, 206 23 925, 793 20 Leksand

Nominiering av församlingsråd
Gör så här: 

De nominerade måste vara tillfrågade och medlemmar av Svenska kyrkan och bosatta inom församlingarnas gränser.
Du kan nominera flera kandidater till varje församlingsråd.

Uppge följande uppgifter på den som du vill nomineras:

Namn, telefon nummer och församling

Glöm inte att uppge dina egna uppgifter du som nominerar

Du kan skicka dessa uppgifter direkt i epost meddelandet eller fylla i formuläret och skicka

 Ladda ned formulär här