Mässa i enkelhet

Nyhet Publicerad Ändrad

Mässa firas i Leksands kyrka

Gud är kärleken.
För att öppna och närma oss kärleken på djupet kan vi närma oss undret genom att fira nattvard varje torsdag i Leksands kyrka.
Du är välkommen precis som du är! Troende, tvivlande, längtande möts vi alla i kärlekens gemenskap.

Enkelt mässfirande i koret.

Kalk
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

 

Mässa
torsdagar kl. 18.30
Leksands kyrka