Triptyk målad av Christina Lindström föreställande Martin Luther
Foto: Christina Lindström, ikonograf

Luthertema i två av våra kyrkor

Nyhet Publicerad

Sedan Reformationsjubileet 2017 har Luther triptyken vandrat mellan olika församlingar i Sverige och Tyskland.Nu kommer den till Leksand och Siljansnäs församlingar.

Triptyken med Luthertema kommer finnas i Leksands kyrka mellan 15 och 23 juni och därefter flyttas den till Siljansnäs kyrka den 24- 30 juni. Efter det fortsätter den sin vandring genom Sverige.

Gudstjänster med Luthertema

Söndag 16/6 kl. 11.00,  Leksands kyrka.

Predikan av John Sund, präst. Christina Engqvist , kyrkoherde, kommer efter gudstjänsten att berätta om den Luthertiptyken vid kyrkkaffet.

Christina Engqvist , kyrkoherde, kommer efter gudstjänsten att berätta om den Luthertriptyk (tredelad ikonmålning) som står i kyrkan under 15-.24 juni.

Söndag 30/6 kl 16.00, Siljansnäs kyrka

Predikan med fokus på Luthertriptyken med Per Rönnegård, präst 

Målningarna

Bilderna föreställer Luther i olika skeden av sitt liv. I bilderna möter vi också andra personer som inspirerat Luther eller som gått i hans fotspår fram till vår tid.

Triptyken har tre inbördes titlar : Sola Scriptura, Sola Gratia och Sola fide.

 Sola scriptura föreställer Martin Luther (1483–1546) som ung student i en brytningstid mellan medeltid och renässans.

Sola gratia skildrar Martin Luthers tid som fredslös på flykt,  efter att han kritiserat kyrkans handel med avlatsbrev.

Sola fide framställer Luther som  gammal, trofast sin tro, med ett hjärta brinnande av kärlek till Gud och människorna. Han visar på bibeln, översatt
till folkets språk, det vågvisande ordet.

 Om Ikonografen

Ikonerna är målade av Christina Lundström, utbildad till ikonograf vid Atens konstakademi på 1980-talet. Den stora familjen och den omfattande verksamheten med stråkundervisning i Åkerby stråk har gjort att det är först de sista tio åren som hon haft möjlighet att aktivt måla själv.
Flera uppmärksammade ikoner har fått sin hemvisst i kyrkorum runt om i Uppland, bl a Four Faces of Maria i Bälinge kyrka, Östervåla-Maria i Östervåla kyrka och nyligen pilgrimsikonerna Amor Meus Crucifixus est.

Christina målar med klassisk teknik och tradition men är nyskapande
i sina motiv och i ett svenskkyrkligt och ekumeniskt sammanhang