Bön  av  Britt G Hallqvist
Foto: Ingrid E del Castillo

En bön i orostid

Nyhet Publicerad

Britt G. Hallqvists bön får ny betydelse i orostid.

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!

Be en bön för fred

På bönewebben kan du tända ett ljus eller be en digital bön för fred.

Herre, vi ber till dig för det folk som vandrar i mörkret,

för de fångna och förföljda, de brödlösa och hemlösa,

de bombhotade och lemlästade,

dem som är sjuka till kropp och själ,

de ensamma och bortglömda...

Plötsligt fick denna bön av en ny dimension för mig, då jag torsdagen den 24 februari vaknade upp till nyheterna om att Ryssland ockuperat Ukraina. Sedan dess flödar nyheterna över oss om militära aktioner, och ockupationen fortsätter med oförminskad styrka. Vi hann knappt lägga Covid-19 bakom oss, då vi nu står inför en ny allvarlig situation. För många som varit med om krig, rivs stora sår upp. Hos barn och unga, som saknar erfarenhet av internationella konflikter och krig, kan det finnas en stor rädsla. Det är viktigt att vi nu ger tid för att samtala och lyssna på varandra. Att dela oro, kan göra den lättare att bära.

Britt G. Hallqvists bön fortsätter:

Giv bröd och fred, giv rättvisa och frihet 

genom din kyrka, den välsignade,

genom oss, om du vill så benåda oss.

Våra kyrkor står öppna

Våra kyrkor är öppna under dagtid
Leksand : 9.30-15.30
Siljansnäs: 9-16
Åhl: vardagar: 8-15, Helg: 9-16
Djura: vardagar 9-16, Helg: vid gudstjänsttid/enl ök

Välkommen in, tänd ett ljus, sitt en stund och stilla själens oro. Efter våra gudstjänster finns tid att samtala med präst eller diakon. Vi har präster och diakoner som står till förfogande för samtal även andra tider.

I kyrkan ber vi för varandra, för vårt samhälle, för fred, för kloka beslutsfattare, för en mänskligare framtid och vi tänder ljus. Mörkret ska inte segra. Kom och be med oss eller skriv en bön här på bönewebben.

er kyrkoherde, Christina Engqvist

I våra kyrkor finns även möjlighet att ge en gåva till ACT Alliance, som genom sina olika kanaler förmedlar hjälp till krisutsatta områden. Du kan även ge en gåva direkt