Skylten vid Trefaldighetskällan vid Djursjön
Foto: Ingrid del Castillo

Från källa till hållbarhet

Nyhet Publicerad Ändrad

Utflykten till trefaldighetskällan i Djursjön ordnades av Leksands församlings miljö- och klimat grupp. Att ta ansvar för skapelsen ingår i uppdraget att vara kristen och överensstämmer också med Agenda 2030, FNs 17 hållbarhetsmål.

En grupp deltagare står samlade runt Trefaldighetskällan vid Djursjön i byn Skålhol vid Skeberg. Det är Trefaldighetsafton och en kväll då källan ska, enligt gammal folktro, ha en alldeles särskilt läkande kraft.

”Hur skall vi återerövra respekten och heligheten inför vattnet? Vatten är inte bärare av magi, säger Daniel Wallroth som tillhör Leksands församlings miljö- och klimat grupp. Han syftar på gamla seder och bruk kring välgörande källor. Föremål av metall, som mynt och nålar har offrats vid källorna ända in på 1900-talet...Vatten är en nödvändighet för allt liv...det söks efter vatten i universum på planeter och asteroider, spår av liv hittas långt ned i urberget dit solljus aldrig når! Färskt vatten är en bristvara . Kvinnor och barn bär vatten långa sträckor för att klara livet. I den rika världen används energi för att avsalta havsvatten.”säger Daniel.

Friskt vatten

”Det är sju dagar efter pingstafton, som i sin tur infaller sju veckor efter påsk. Hur många klunkar vatten tror ni man behöver för bästa effekt?, frågar Daniel Wallroth. I det mörka källvattnet har liten groda hittat hem. ”Det är faktisk ett tecken på friskt vatten. Grodor trivs nämligen inte i dåligt vatten”, förklarar Daniel medan han varsamt lyfter grodan ur källans mörka vatten.

Ansvar för skapelsen

Utflykten till trefaldighetskällan är ordnad av Leksands församlings miljö- och klimat grupp. Att det överhuvudtaget finns en sådan grupp hör samman med att vara kristen. Att ta ansvar för skapelsen ingår i det kristna uppdraget eftersom alla människor och den värld vi lever i är en del i en större helhet. Det överensstämmer också med FNs 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. Hållbarhet är en kedja från ekosystem, klimat, ekonomi till alla mäniskors lika värde. Svenska kyrkan bedriver påverkansarbete och projekt i samverkan inom alla hållbarhetsmålen.

”Låt det här vara en stund av förundran, respekt och helighet inför vatten som nödvändig livbärare. ”säger Daniel till de församlade. Sedan dricker alla i tur och ordning ur trefaldighetskällan.  Det känns högtidligt och vattnet smakar verkligen gott och friskt. Vi tar ofta vårt dricksvatten för givet. Var tionde människa saknar tillgång till rent vatten. Ett av hållbarhelts målen 2030 är just att världens människor ska ha tillgång till rent vatten.  För att nå målet måste kvaliteten på vatten förbättras och hur vi använder vatten måste förändras.