Gravsättning

Minneslunden är platser för gravsättning som inte märks ut. Askgravplatsen är ett annat alternativ för den som föredrar en markerad gravplats utan skötselansvar.

Det är viktigt att värdera för- och nackdelar vid val av gravskick. 

Minneslunden

Minneslunden är en gravplats med gemensam och anonym karaktär. 
En fin plats att gå till för att minnas och kanske tända ett gravljus eller placera ut en blomma (endast snittblommor). 

Askan gravsätts utan närvaro av anhöriga, endast Kyrkogårsförvaltningens personal ombesörjer gravsättningen. När gravsättning skett, skickas ett minnesblad som meddelar att detta gjorts, till den som beställt gravsättningen.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar även för skötseln.

Askan efter de avlidna grävs ner på ett gräsbevuxet jordningsområde utan att själva platsen markeras. Därför gravsätts askan utan närvaro av anhöriga, som alltså inte får veta var askan är placerad. Varje aska jordas separat under värdiga former och under lämplig årstid.

Valet av gravsättning i minneslund sker många gånger av rationella skäl. Vad man ofta glömmer är att sorgen inte är rationell. Besöket vid en enskild grav och arbetet med att sköta om den, kan vara en viktig del av sorgearbetet. Det kan betyda mer än vad man tror att det finns en grav att gå till, både för dagens anhöriga och kommande generationer.

 

Askgravplats

En gravplats med gemensam karaktär och utan skötselansvar. Flera gravar ligger samlade i en enhet. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för all skötsel inom askgravsområdet och bestämmer över dess utseende.

En askgravplats är ett alternativ till minneslund för den som vill ha en gravplats utan skötselansvar, men inte tilltalas av minneslundens anonymitet. Anhöriga är, välkomna att närvara vid gravsättningen. Gravsättning sker vid lämplig årstid. 

Gravplatsen markeras med namnplatta i gjuten brons som kyrkogårds-förvaltningen tillhandahåller och monterar. Namnplattan bekostas av gravrättsinnehavaren, för närvarande är priset på en namnplatta 1900 kr.

Kyrkogårdsförvaltningen bestämmer utformningen av gravplatsen, men som anhörig kan man smycka sin plats med snittblommor i vas, samt vintertid med gravljus/1 st gravlykta. Utöver snittblommor får graven smyckas med ljung på hösten samt lökväxt på våren, dessa ska då vara planterade i vas.
Enskilda planteringar och smyckningar som t ex kransar, krukor, stenar eller dyl får inte förekomma. Dessa kommer att avlägsnas.

Tilldelad gravplats upplåts med gravrätt i 25 år, med plats för två urnor. Askan efter den avlidne ska gravsättas i en i urna av förgängligt material. Vid upplåtande av gravrätt betalar dödsboet för skötseln av graven och del i den gemensamma planteringen under 25 års tid (5750 kr).

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för vården av askgravsområdet och all plantering inom det. Blommor efter begravningsceremonin får inte läggas på gravplatsen.

Vid ytterligare gravsättning i graven tas en ny avgift ut för den nya namnplattan, samt för förlängning av skötseln (230 kr/år).

Ladda ned/ Text om askgravplats