Gravsättning

Minneslunden är platser för grav-sättning som inte märks ut. Askgravplatsen är ett annat alternativ för den som föredrar en markerad gravplats utan skötselansvar.

Det är viktigt att värdera för- och nackdelar vid val av gravskick. 

Minneslunden

En gravplats med gemensam och anonym karaktär. Askan gravsätts utan närvaro av anhöriga.Endast snittblommor och enstaka gravljus får användas till smyckning. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln.

Minneslunden är en gravplats med gemensam och anonym karaktär. Minneslunden är en plats för - just minnen, samt en symbol för alla människors lika värde och vår gemensamma jord.

Askan efter de avlidna grävs ner på ett gräsbevuxet jordningsområde utan att själva platsen markeras. Därför gravsätts askan utan närvaro av anhöriga, som alltså inte får veta var askan är placerad. Varje aska jordas separat under värdiga former och under lämplig årstid. När gravsättning skett, skickas ett minnesblad som meddelar att detta gjorts, till den som beställt gravsättningen.

Eftersom minneslunden är mångas sista vilorum får anhörigas smyckning endast utgöras av snittblommor och enstaka ljus (ej batteriljus) – alltså av kortvarigt slag och bara förekomma på anvisad gemensam smyckningsplats. Enskilda gravlyktor, krans/risbukett, krukor, stenar, planteringar o dyl får inte förekomma. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av minneslunden.

Valet av gravsättning i minneslund sker många gånger av rationella skäl. Vad man ofta glömmer är att sorgen inte är rationell. Besöket vid en enskild grav och arbetet med att sköta om den, kan vara en viktig del av sorgearbetet. Det kan betyda mer än vad man tror att det finns en grav att gå till, både för dagens anhöriga och kommande generationer.

Av erfarenhet vet man att anhöriga i efterhand kan ångrar valet av minneslund. Därför är det viktigt att värdera för- och nackdelar vid val av detta gravskick

Askgravplats

En gravplats med gemensam karaktär och utan skötselansvar. Endast snittblommor och gravljus/en gravlykta får användas till smyckning. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för all skötsel inom askgravsområdet och bestämmer över dess utseende.

Askgravplatsen är en gravplats med gemensam karaktär. Flera gravar ligger samlade i en enhet. Den är ett alternativ till minneslund för den som vill ha en gravplats utan skötselansvar men inte tilltalas av minneslundens anonymitet.

Kyrkogårdsförvaltningen bestämmer utformningen av gravplatsen. Anhöriga får endast smycka sin plats med snittblommor i vas, samt vintertid med gravljus/1 st gravlykta. Utöver snittblommor får graven smyckas med 1 st ljung i kruka på hösten och 1 st liten kruka med lökväxter på våren. Enskild plantering, krans/risbukett, krukor (utom tidig vår och sen höst, enligt ovan), stenar o dyl får inte förekomma.

Tilldelad gravplats upplåts med gravrätt i 25 år, med plats för två urnor.Askan efter den avlidne ska gravsättas i en i urna av förgängligt material. Anhöriga är, till skillnad mot gravskicket minneslunden, välkomna att närvara vid gravsättningen. Gravsättning sker vid lämplig årstid.

Vid upplåtande av gravrätt betalar dödsboet för skötseln av graven och del i den gemensamma planteringen under 25 års tid (5 000 kr). Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för vården av askgravsområdet och all plantering inom det. Blommor efter begravningsceremonin får inte läggas på gravplatsen.

Gravplatsen markeras med namnplatta i gjuten brons som kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller och monterar. Namnplattan bekostas av gravrättsinnehavaren. För närvarande är priset 1 600 kr på kyrkogårdarna i Leksand och Siljansnäs och 1 900kr på Djura kyrkogård.

Vid ytterligare gravsättning i graven tas en ny avgift ut för den nya namnplattan, samt för förlängning av skötseln (200 kr/år)

Ladda ned/ Text om askgravplats