Mariatavlan i Åhls kyrka

Maria altaret

Det medeltida altarskåpet i Åhls kyrka är tillägnad Jungfru Maria.

 Åhls kyrka finns ett medeltida altarskåp som är en hyllning till Jungfru Maria.  Det tredelade altarskået av ek,  står över ett murat altarbord mot korets södra vägg.

Mariaskåpet anses vara snidat på 1480-talet i nordtyskland, i Heinrich Wylsyncks verkstad. Det inköptes av kyrkan vid ett senare tillfälle.

Invändigt samlas kring Madonnan i gloria rader med lika stora eller mindre figurer förställande bland annat hennes heliga släkt samt martyrer med änglaskaror.

Målningarna på skåpets dörrar är skadade men man kan ändå urskilja på den
vänstra dörren Marta, Lasarus och Maria Magdalena och därunder Gregorii mässa. På den högra dörren avbildas S:ta Helena och S:ta Veronika samt kejsar Konstantin och i det undre fältet konungarnas tillbedjan