Kör & Musik i Djura

Collage kör och musik liv
Foto: Ingrid del Castillo

DJURA KYRKO- OCH  HEMBYGDSKÖR

Blandad kör för vuxna. Sopran, alt, tenor och bas
Torsdagar kl. 18.30-21.00
Körövning i Djura kyrka

BARNKÖREN

Kör för barn från F-klass  till åk 6.
Fredagar  i Sockenstugan 14:30-15:30
Vi följer skolans terminstider och gör uppehåll vid lov.

Körledare:

Ulf Skagerstam
E-post: Ulf Skagerstam
Mobil: 070-2611096