Kör & Musik i Djura

Djura församling har en vuxenkör och en barnkör. Barnkören träffas i samband med församlingens fredagsfika i sockenstugan.

Djura hembygdskör
Foto: Ingrid del Castillo

DJURA KYRKO- OCH  HEMBYGDSKÖR

Blandad kör för vuxna. Sopran, alt, tenor och bas
Torsdagar kl. 18.30-21.00
Körövning i Djura kyrka

BARNKÖREN

Kör för barn i Djura i varierande åldrar. Vi träffas i samband med Fredagsfikat i sockenstugan och börjar med fika tillsammans 14:15 sedan körövning ca 1 timme.
Vi följer skolans terminstider och gör uppehåll vid lov.

Vik. Körledare: Liselotte Ambjörn 076-799 97 78

Du kan även kontakta kontakta John Sund, verksamhetsledande präst i församlingen.
Tel. 0247- 807 31
john.sund@svenskakyrkan.se