Meny

Kör & Musik i Djura

Collage kör och musik liv
Bild: Ingrid del Castillo

DJURA KYRKO- OCH  HEMBYGDSKÖR

Blandad kör för vuxna. Sopran, alt, tenor och bas
Torsdagar kl. 18.30-21.00
i Sockenstugan 

BARNKÖREN

Kör för barn från åk. 3-6 uppåt.
Fredagar  i Sockenstugan (tider meddelas av körledare Ulf)
Vi följer skolans terminstider och gör uppehåll vid lov.

Körledare:

Ulf Skagerstam
E-post: Ulf Skagerstam
Mobil: 070-2611096