Kör & Musik i Djura

Collage kör och musik liv
Foto: Ingrid del Castillo

DJURA KYRKO- OCH  HEMBYGDSKÖR

Blandad kör för vuxna. Sopran, alt, tenor och bas
Torsdagar kl. 18.30-21.00
Körövning i Djura kyrka

BARNKÖREN

Kör för barn i Djura i varierande åldrar
Fredagar  i Sockenstugan 14:30-16:30
Vi följer skolans terminstider och gör uppehåll vid lov.

Körledare:

Fumiko Okino
E-post: Fumiko Okino
Mobil: 070- 2610604