Den vita färgen målas i ioakorset. Varje färg har sin betydelse
Foto: Ingrid E del Castillo

Iotakorset i stilla veckan

En meditationsserie i sju delar med iotakorset i passionstid

 Börja meditationen med att se dagens filmklipp. 
Medan du målar kan du spela musik som du själv väljer eller . 
lyssna gärna på Salongsensemblens  Musik i stilla veckan

Ha gärna Bibeln och psalmboken till hands.

Introduktion-Måndag i stilla veckan

Innehåll:

Sätt dig ner i stillhet och betrakta det tomma korset.

Är du beredd att förändras?
Vågar du lyssna till ditt inre och ta dig själv på allvar?
Vågar du låta dina tankar påverkas av korset?

 Bibelläsning: Johannesevangeliet 14:27

Psalm 137; 1, 4 ( läs gärna text i Svensk psalm)

Tisdag i stilla veckan, del 2

Innehåll:

Vi målar grönt som en yttre kant på korset.

Psalm 443 ( läs gärna text i Svensk psalm)

Bibelläsning: Markusevangeliet 11: 1-11

När du målar den gröna färgen så får du tänka på:

Vart är du på väg – och vad kan hindra dig att följa den vägen?
Vilka stunder i ditt liv har fått dig att växa, och vad gav dig näring?
Vågar du tro på hoppet om att något nytt är på väg in i ditt liv?

Bön: 
Herre, inför din sista vecka finns allt samlat. Här finns ytlig hänförelse och djup hängivenhet, rädsla, svek, förtvivlan och ånger. Här finns alla människor. Här finns också du och jag. ( Caroline Krook)

Dymmelonsdag, del 3

Innehåll:

Vi målar svart utanför det gröna.

Psalm 522 ( läs gärna text i Svensk psalm)

Bibelläsning: Luk 22:1-6, 47-48

När du målar den svarta färgen får du tänka på:

 • Vad är det viktigaste i våra liv just nu?
 • Vilka gränser sätter vi i våra liv, och hur bevarar vi dem?
 • Vilka avgörande beslut har jag tagit i livet som jag ångrat?
 • Hur försonas jag med det?

Bön
Jag är ett gudabarn, ljus av ditt ljus, frid av din frid, evig kärlek.
I djupet av mitt väsen är jag den jag är, odelad och sann,
ett med dig och med allt och alla. Amen.      ( Margareta Melin)

Skärtorsdag, del 4

 innehåll: 

Vi målar blått innanför det gröna.

Psalm 438 ( läs gärna text i Svensk psalm)

Bibelläsning: Markusevangeliet 14: 12- 26

 • När du målar den blå färgen kan du tänka på:
 • Jesus delade brödet och tjänade sina medmänniskor – hur tjänar du dina?
 • Den blå färgen berättar om livet med Gud, dopet. Är du döpt?
 • Vilken gemenskap betyder mycket i ditt liv?

Bön

Herre, helige ande, rena mitt hjärta och mitt samvete,
så att vår herre Jesus Kristus, när han kommer, i mig finner en värdig boning. Amen

(Gallikansk kommunionsbön)

Långfredag , del 5

 innehåll: 

Vi målar iotan röd, som ett blodomlopp som går genom korsets armar.

Psalm: 145 ( läs gärna text i Svensk psalm)

Bibelläsning: Markusevangeliet 15: 21-41

 

När du målar den röda färgen kan du tänka på:

 • Jesus förvandlade smärta till nytt liv.
 • Vilken smärta bär du, som du vill lämna bakom dig och som utgör hinder i ditt liv
 • Att förlåta någon är en inre akt, en försoningsakt. Har du något som du behöver förlåta eller få förlåtet? 

Bön
Idag herre, vill jag stänga ute alla ytliga tankar och känslor. Jag vill stanna vid ditt kors. Det är tecknet över alla tecken. Tecknet som förenar himlen och jorden. Tecknet som samlar alla folk. Till lösen för många – också för mig. 

( Karl-Åke Henningsson)

Påskafton, del 6

 innehåll: 

Vi målar vitt runt röda iotan

Psalm 773 ( läs gärna text i Svensk psalm)

Bibelläsning: Psaltaren 138

När du målar den vita färgen kan du tänka på:

 • Vågar du låta Gud förändra ditt liv?
 • Kan du hitta den livsglädje som Gud en gång tände i dig?
 • Vilka gåvor har du fått av Gud? 

Bön

Gud dör icke den dag vi ej längre tro på en personlig gudom,
men vi dör den dag livet för oss ej längre genomlyses
av det ständigt återskänkta undrets glans
från källor bortom allt förnuft.                                                   

(Dag Hammarskjöld, Vägmärken)

Påskdagen, del 7

Innehåll: 

Vi målar guld eller gult.
Vi går vidare och målar in den blå den röda färgerna
i de iotan som finns i korsets centrum. 

Psalm 153 ( läs gärna text i Svensk psalm)

Bibelläsning: Markusevangeliet 16: 1-14

När du målar den gula färgen kan du tänka på:

 • Hur återspeglar du Gud i ditt liv?
 • Vågar du berätta om Gud för någon annan?
 • Vågar du öppna dig för kärleken?

Bön

Jag uppstår med dig, käre Jesus, och du uppstår med mig.
När glädjens olja utgjuts över dig, droppar den också på mig.
När kärlekens eld brinner inom dig, värmer den också mitt hjärta.
När det eviga livets andning fyller din kropp, vet jag att jag ska leva för evigt.
När Guds ord kommer från dina läppar, skall ditt namn för evigt vara skrivet på min panna.
När du räcker ut din hand för att välsigna mänskligheten,
känner jag din omfamning som drar mig nära intill dig.
Jag uppstår med dig, Jesus, och du uppstår med mig.          

(Harald Olsen, Keltisk andlighet översättning Anna-Stina Rask)