Detalj av Iota kors

Om iotakorset

Konsten att måla iotakors är en 2000-årig tradition som har sitt ursprung i den koptiska kyrkan i Egypten.

Iotakorset

I den tidiga koptiska kyrkan i Egypten växte en tradition fram att illustrera texter och kristna symboler. En alldeles speciell teknik som används vid utformandet av de mycket dekorativa koptiska manuskripten är det ”flätade Iotat”.

Symbolik

Bokstaven Iota är den minsta bokstaven i det grekiska alfabetet och den första bokstaven i namnet Jesus. Bokstaven i sig står hos kopterna för det frälsande namnet Jesus Kristus, vår Herre. I den första delen av söndagens morgonpsalmodi (morgonbön) lyder en fras: ”De riktade oss mot iota, frälsningens namn som tillhör Jesus Kristus”.

 

 

detalj av flätad iota
detalj av flätad iota

Kors, inramningar och andra dekorationer är på olika sätt sammanflätade iotan. Varje detalj i dessa manuskript har symboliska betydelser. När två flätade rader möts bildas bokstaven X som är den första bokstaven i Kristus. Korsets ändar är uppdelade i tre grenar; en symbol för treenigheten. Tillsammans utgör förgreningarna de 12 apostlarna.

 Själavårdande funktion

I målandet av iotakors målade kloster- och kyrkfolket in sina egna liv i korset.  Detta gjordes under bön och kontemplation och traditionen lever vidare. Att Måla Iotakors är en möjlighet att närma sig en tro genom enkla utrycksätt i form och färg.

Iotakors meditation  

Att meditera och måla iota kors är en resa inom dig och är något som du kan göra hemma  under Stilla veckan. 

 Läs mer