Från By till By

Sedan 1990 finns projektet ”från by till by”- mellan Leksand och den rumänska byn Ghimeş-Făget. Katolska kyrkan i Ghimes hjälper till med kontakterna med behövande och i Leksand finns kyrkan med som samarbetspart.

Fadderverksamhet

Från by  till by är idag en löst förankrad förening som hjälper behövande i byn Ghimes, Rumänien. Huvudelen av hjälpen består av volontärer och en fadderverksamhet.  Eftersom det sociala skyddsnätet inte existerar på samma sätt i Rumänien som i Sverige, ger svenska fadderfamiljer ekonomiskt stöd till behövande familjer, ensamstående och äldre i Ghimes. Faddrarna betalar 100 kr i månaden eller 1200 kr per år till en bestämd person eller familj i Ghimes. Pengarna betalas till Leksands pastorat.

Idag finns det 84 svenska fadderfamiljer, många från Leksand. Banden mellan familjerna  i Sverige och Rumänien har stärkts genom bl.a. resor till Ghimes.  Nyckelpersoner i Leksand och i Ghimes ger faddrar och andra som skänkt gåvor bekräftelse på att gåvorna kommer fram oavkortat.

Stipendier och julklappar

 Ekonomiska bidrag från församlingskollekter, privatpersoner, syföreningar, Leksands Musikskola och företag används främst till stipendier för studenter som söker sig högre utbildningar och årliga julklappsgåvor. Varje Lissjul i Leksands kyrka går kollekten till Ghimes.

Bakgrund

Rumänien till ett av Europas tio fattigaste länder

När den kommunistiska regimen i Rumänien föll 1989 ville många bistå med hjälp till ett land i stor fattigdom. Sedan 1990 finns projektet ”från by till by”- mellan Leksand och  den rumänska byn  Ghimeş-Făget. Katolska kyrkan i Ghimes hjälper till med kontakterna med behövande och i  Leksand finns kyrkan med som samarbetspart.  

Ghimes, som man ofta säger,  ligger i Transsylvanien,  långt från de centrala delarna av Rumänien. Här finns en kultur som liknar socknarna i Siljansnbygden  med småskaligt jorbruk,  fäbodar timmerhus, folkdräkter och folkmusik. De kulturella likheterna har möjliggjort varaktiga relationer och god vilja till hjälpinsatser. Fram till 1918 var Ghimeş-Făget en gränsby mellan Ungern och Rumänien som varit utsatt både politiskt och ekonomiskt. Trots EU medlemskap räknas Rumänien till ett av Europas tio fattigaste länder,baserat på GDP Per Capita,2015  Medelinkomsten på ligger runt €540  netto per månad.

Religion

Ghimeş-Făget består av 6 byar som ligger på cirka 1200-1500 meter över havet. Här råder varma somrar och stränga vintrar. Antalet invånare i kommunen är knappt 6000. Merparten talar rumänska och ungerska. Religionstillhörighet är uppdelad på 60 % romerska katoliker och 40% rumänsk ortodoxa kyrkan.

Sysselsättning

Invånarna i Ghimes är övervägande bönder och hantverkare. Jord-och skogsbruket sköts främst på traditionellt vis och i undantags fall med moderna maskiner. De flesta har ett par kor, en gris och några höns. Sedan EU-inträdet har konkurrensen hårdnat och det har blivit svårare för byborna att få avkastning för mjölk som produceras. Arbetslösheten ligger runt 7% i landet och  är särskilt märkbar på landsbygden . Många pendlar till Tyskland och Ungern för jobb. Barnen blir kvar hos mor- och farföräldrar.

Utbildning

Det finns åtta skolor i Ghimes från förskola till årskurs 8 samt ett relativt nytt gymnasium. Elevantalet ligger runt 900. Skolmaterial måste bekostas av familjerna. -något som många inte klarar av med en anstängd ekonomi.

 Från by till by har sett till att skolorna fått värmekaminer och skolmaterial. Under en period skickade elever i Leksand 1000 skolpaket med skolmaterial och personliga presenter till skolbarnen i Ghimes. Stipendier delas ut  till studenter som söker till högre utbilningar. New Hope, reseindustris barnfond ger stipendier till studerande på Gymnasienivå.

Tandvårdsprojekt

 Sedan 2011  finns ett förebyggande tandvårdsprojekt. Ekonomiskt stöd erhålls  från Föreningen New Hope, reseindustrins barnfond och privata tandläkare.

 En grupp  från Leksand med en tandhygienist reser årligen till Ghimes för att ge information om tandhygien och kostvanor. Projektet har lett till att det numera finns en tandläkarmottagning i byn. Landstingen Dalarna har skänkt Utrustning till mottagningen.

Läs mer om tandvårds projektet på New Hopes hemsida