Foto: Albin Hillert /Ikon

Enskild andakt och bön

Det går att fira andakt själv.

Bön

Att be själv

Du kan be med orden tack, hjälp och förlåt. Om du har svårt att formulera en bön, kan du ta hjälp av de tre orden tack, hjälp och förlåt. De flesta har ju något att tacka för, något som vi känner att vi behöver hjälp och stöd i, och något vi ångrar att vi har sagt eller gjort mot en annan människa.

Herrens bön

Den mest centrala bönen inom kristendomen at Herrens bön. Enligt Bibeln var det Jesus själv som lärde ut den här bönen på ett berg i Galileen, som en del av sin bergspredikan. Händelsen beskrivs i Matteusevangeliet (Matteus 6:9-12).

Vår fader 
(Ny översättning)

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Någon annan kan be för dig

När livet är jobbigt kan din bön ge hjälp och kraft från Gud. Men ibland underlättar det om någon annan vill formulera bönen. Om du vill kan du kontakta din församling och be att få träffa en präst eller diakon som kan lyssna på dina bekymmer och be för dig.   Läs mer om samtalstöd eller kontakta någon av våra präster eller diakonerNär som helst kan du  kontakta jourhavande präst

Fira gudstjänst hemma

Här följer en enkel ordning för bön i hemmet, för tider då vi av olika anledningar inte kan eller bör samlas i kyrkan.
 Ladda ned ordning för utskrift

Inför varje helg lägger vi ut en gudtjänstordning som följer kyrkoårets texter och en betraktelse i våra kyrkorum.