Foto: Albin Hillert /Ikon

Enskild andakt och bön

Det går att fira andakt själv.

Bön

Be en bön, tänd ett ljus

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus. Kanske för en närstående eller någon långt bort. Någon frisk eller någon sjuk. För dig själv eller för någon annan.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Andakt hemma

Digital Andakt

Förinspelade andakter varje söndag utgör ett komplement under pågående restriktioner. Tänd ett ljus och fira andakt hemma om du inte har möjlighet att delta i kyrkans söndags gudstjänster. Här samlas även tidigare andakter och information om gudstjänster på nätet.

Att be själv

Du kan be med orden tack, hjälp och förlåt. Om du har svårt att formulera en bön, kan du ta hjälp av de tre orden tack, hjälp och förlåt. De flesta har ju något att tacka för, något som vi känner att vi behöver hjälp och stöd i, och något vi ångrar att vi har sagt eller gjort mot en annan människa.

Herrens bön

Den mest centrala bönen inom kristendomen at Herrens bön. Enligt Bibeln var det Jesus själv som lärde ut den här bönen på ett berg i Galileen, som en del av sin bergspredikan. Händelsen beskrivs i Matteusevangeliet (Matteus 6:9-12).

Vår fader 
(Ny översättning)

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Någon annan kan be för dig

När livet är jobbigt kan din bön ge hjälp och kraft från Gud. Men ibland underlättar det om någon annan vill formulera bönen. Om du vill kan du kontakta din församling och be att få träffa en präst eller diakon som kan lyssna på dina bekymmer och be för dig.   Läs mer om samtalstöd eller kontakta någon av våra präster eller diakonerNär som helst kan du  kontakta jourhavande präst

Fira gudstjänst hemma

Här följer en enkel ordning för bön i hemmet, för tider då vi av olika anledningar inte kan eller bör samlas i kyrkan.
 Ladda ned ordning för utskrift

Inför varje helg lägger vi ut en gudtjänstordning som följer kyrkoårets texter och en betraktelse i våra kyrkorum.

Pingviner står på isen medan en av dem flyger ovanför dem.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Jesus är Gud, och är Herre över allt, varför skulle han inte kunna gå på vatten? Det känns som en ganska enkel handling för Gud. Nej, det ovanliga är att Petrus går på vattnet." Läs Tankar inför helgen med prästen Catharina Carlsson.

Iotakors på papyrus med vasspenna

Meditera med iotakorset

Måla och meditera med iotakorset . Följ passionstiden dag för dag, Det är resa mot livets centrum. Den börjar genom att du låter handen måla det hjärtat berättar för dig.