Djura kyrka
Foto: Ingrid del Castillo

Djura Församling

Djura är en mindre tätort med fem byar nära Gagnef. Djura församling tillhör Leksands pastorat och består av 86 procent kyrkotillhöriga.

I församlingen råder ett  tydligt barnperspektiv. och ett rikt musikliv med barn och vuxenkörer.  Familjemässa  och söndagsmässa firas regelbundet.  I Djura sockenstuga, mitt emot kyrkan, ryms en rad verksamheter för barn, ungdomar och vuxna. bla Riddarskola för barn och trivselträffar för daglediga vuxna.