Djura kyrka
Foto: Ingrid del Castillo

Djura Församling

Djura är en mindre tätort med fem byar nära Gagnef. Djura församling tillhör Leksands pastorat och består av 86 procent kyrkotillhöriga.

Två brandmän står och tittar på ett sönderbombat hus.

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!

Djura kyrka

Djura kyrka

Djura by består av en klungby förenad med en radby, där kyrkan utgör kärnan i klungbyn. År 1640 bildade byarna Rälta, Gråda, Lindor, Fors, Hedby och Djura en kapellförsamling och några år senare uppfördes den första kapellbyggnaden.

Djura sockenstuga

Djura Sockenstuga

Välkommen till Djuras församlingshem gammal som ung! Under sockenstugans tak ryms barn och ungdomsverksamheten samt verksamhet för daglediga mm.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Kontakta oss gärna vid frågor om gravar, gravskötsel och dylikt.

*I församlingen råder ett  tydligt barnperspektiv. och ett rikt musikliv med barn och vuxenkörer.  Familjemässa  och söndagsmässa firas regelbundet.  I Djura sockenstuga, mitt emot kyrkan, ryms en rad verksamheter för barn, ungdomar och vuxna. bla Riddarskola för barn och trivselträffar för daglediga vuxna.

*Se Kyrkans verksamheter och Covid för allmän information om hur pastoratet följer restriktioner under rådande pandemi.