Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn & Ungdom i Djura

Djura församling har ett brett utbud för barn i åldrarna 0 upp till 14 år. Församlingen har ett nära samarbete med byns skola. All verksamhet är förlagd till Djura Sockenstuga.

MINIORERNA / MINIKÖREN

onsdagar,  kl. 13.30-16.00
Verksamhet för barn 6-9 år
Verksamhetsansvariga hämtar barnen från skolan och går tillsammans till Djura Sockenstuga där barnen får mellanmål. Vi sjunger leker och pysslar.

För aktuell info se faktaruta

Fredagsfika för stora och små

 Drop-in och fika Fredagar kl 14-16
För aktuell info se faktaruta

RIDDARTRÄFF

Riddarträffarna börjar på höstterminen och är för barn i åldrarna 9-13 år. Här får  barnen under lekfulla former lära sig om riddarnas dygder; tålamod, tjänstvillighet och vänskap. Träffarna äger rum på  lördagar  ( c.a en gång i månaden) kl 10:30-13:30. Ledare är Karl-Henrik Eriksson och Siv Gärtner.

 För mer information kontakta:

Siv Gärtner:  0241-52 855

Karl Henrk Eriksson: 072:20 99 790

Vi följer skolans terminstider och gör uppehåll vid lov.