Bibelläsning
Foto: Magnus Aronson /IKON

Apostoliska trosbekännelsen

Denna trosbekännelse läser vi under söndagens högmässa och har sitt ursprung från den fornkristna församlingen från tidigt 200-tal i samband med dop.

Apostoliska trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens skapare. 
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den heliga Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.