Åhls kyrkas altaruppsats
Foto: Ingrid E del Castillo

Åhls kyrkas altaruppsats

Altaruppsatsen i Åhls kyrka från1827 är utformad somen antik tempelgavel med korset i centrum. Altarbordet av trä är sammanbyggt med fasadens sockel och altarringen utgör en självklar del av kompositionen.

Bordet ör målat i gråvitt och har pilastrar i hörn, attribut i mittspegel samt förgyllda dekorativa detaljer.Snickeriarbetena utfördes av kyrkvärden Johan Görssoni Torsång och för dekormåleriet med tempelperspektiv svarade Anders Reinhold Richman i Falun.

Det är en perspektivmålning som ger ett starkt intryck avatt templet har en fortsättning mot öster.Åhls altaruppsats är en snarlik kopia av Olof Tempelmans altaruppsats från 1788 i Sollerö kyrka. Även i Sundborns kyrka finns en liknande altaruppsats.