Åhls kyrka

Åhls kyrka uppfördes 1761-1767 Här firas gudstjänst varje söndag kl 11 och konserter.

Åhls kyrka ligger tätt intill en gammal landsväg som går genom jordbruksbygden i anslutning till Insjön.Tre par kraftigt murade grindstolpar är dekorativa avbrott i den långa kyrkogårdsmuren. Det mäktiga tornet ger intryck av tyngd och värdighet.

Kyrkans exteriör är tämligen oförändrad sedan byggnadstiden dvs 1760-talet. Den nuvarande kyrkan uppfördes mellan 1761-1767 av byggmästare Pehr Schultzberg från Västerås. Han har även byggt Gustafs kyrka i Dalarna, den har stora likheter med Åhls kyrka.
Kyrkan är byggd på samma plats som det sedan medeltiden fanns en betydligt mindre kyrkobyggnad.

Läs mer om kyrkans tillkomst