Vy över Åhls kyrka
Foto: Bengt-Erik Öhman

Åhls församling

Åhls församling, i Insjön har 1796 tillhöriga och ingår i Leksands pastorat från och med 1 januari 2022. Församlingen har funnits sedan tidig medeltid.

Åhls församling har medeltida ursprung, med Leksand som moderförsamling
men redan år 1562 flyttades Ål från Leksand och blev en del av Gagnefs pastorat. År 1613 blev Åhls församling ett eget pastorat.

Nu drygt 400 år senare,  ingår församlingen i Leksands pastorat tillsammans med Leksand,  Djura och Siljansnäs församlingar. Precis som alla övriga församlingar i pastoratet, fortsätter Åhl att vara sin egen församling med egna traditioner.

Besöksadress: Kyrkvägen 20, 793 40 INSJÖN.

Verksamhetsledande präst
Christina Engqvist
Tel: 0247-807 01
christina.engqvist@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent i Åhls församling
Carina Thureson
Tel: 0247 - 449 42
carina.thureson@svenskakyrkan.se

Kantor
Mattias Bäck
Tel: 0247-449 42
erikmattias.back@svenskakyrkan.se

Husmor
Anna Johansson
Tel: 0247- 449 43
anna.johansson@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare
Martin Johansson
Tel: 070-29317 49

Emelie Toresbo
Tel: 076-112 66 86

 

Övriga frågor, kontakta Pastorsexpeditionen i Leksand: 0247-80700

Gravärenden hanteras av kyrkogårdsförvaltningen i Leksand
Expeditionstid måndag-torsdag kl. 10-12
tel. 0247-807 20
Kyrkallén 23
793 31 LEKSAND

Åhls kyrka

Åhls kyrka uppfördes 1761-1767 Här firas gudstjänst varje söndag kl 11 och konserter.

Åhls prästgård

Åhls Prästgård

Prästgården i Åhl är vårt församlingshem. Här sker våra verksamheter för vuxna och barn.