Vy över Åhls kyrka
Foto: Bengt-Erik Öhman

Åhls församling

Åhls församling, i Insjön har 1796 tillhöriga och ingår i Leksands pastorat från och med 1 januari 2022. Församlingen har funnits sedan tidig medeltid.

Åhls församling har medeltida ursprung, med Leksand som moderförsamling
men redan år 1562 flyttades Ål från Leksand och blev en del av Gagnefs pastorat. År 1613 blev Åhls församling ett eget pastorat.

Nu drygt 400 år senare,  ingår församlingen i Leksands pastorat tillsammans med Leksand,  Djura och Siljansnäs församlingar. Precis som alla övriga församlingar i pastoratet, fortsätter Åhl att vara sin egen församling med egna traditioner.

Personalkontakter

Jonas Ericson, präst 0247- 449 41

Mattias Bäck , kantor 0247-44 942

Carina Thuresson, diakoniassistent, 0247-449 47

Monica Eriksson Broman, pedagog: 0247-807 09

Anna Johansson, husmor: 0247-449 43

Lauri Estola, kyrkvaktmästare: 0247-449 45

Åhls kyrktorn

Åhls kyrka återinvigs den 7 maj

Åhls kyrka varit stängd sedan den 9 januari för en omfattande renovering. Söndagen den 7 maj invigs kyrkan med en festlig mässa.

Åhls kyrka

Åhls kyrka uppfördes 1761-1767 Här firas gudstjänst varje söndag kl 11 och konserter.

Åhls prästgård

Åhls Prästgård

Prästgården i Åhl är vårt församlingshem. Här sker våra verksamheter för vuxna och barn.

Bokhylla med böcker

Stipendieansökan

Medel ur Anders Westborgs stiftelse finns att söka och riktar sig till ungdomar i Åhl för fortsatta studier efter grundskolan.