Vy över Åhls kyrka
Foto: Bengt-Erik Öhman

Åhls församling

Åhls församling, i Insjön har 1796 tillhöriga och ingår i Leksands pastorat från och med 1 januari 2022. Församlingen har funnits sedan tidig medeltid.

Åhls församling har medeltida ursprung, med Leksand som moderförsamling
men redan år 1562 flyttades Ål från Leksand och blev en del av Gagnefs pastorat. År 1613 blev Åhls församling ett eget pastorat.

Nu drygt 400 år senare, vid årsskiftet 2022, ingår församlingen officiellt  i Leksands pastorat tillsammans med Leksand,  Djura och Siljansnäs församlingar. Precis som alla övriga församlingar i pastoratet, fortsätter Åhl att vara sin egen församling med egna traditioner.

Prästgården öppen för besök:
tisdagar kl. 10-12
för tex, hjälp med förmedling av minnesgåvor mm.

Gunni Hylvén, husmor: Är på plats i prästgården mån-fre kl. 9-12
tel: 0247- 44 943 eller  mobil: 076-9406943

Besöksadress: Kyrkvägen 20, 793 40 INSJÖN.

Övriga tider:  kontakta Pastorsexpeditionen i Leksand: 0247-80700

Gravärenden hanteras av kyrkogårdsförvaltningen i Leksand
expeditionstid måndag-torsdag kl. 10-12,
tel. 0247-807 20 Kyrkallén 23, 793 31 LEKSAND