Vision och strategi Vision för Landvetter-Härryda pastorat

Gemenskap för alla!

 1. Den kristna tron är viktig i många människors liv och församlingen är en naturlig samlingsplatsför möten med Gud och medmänniskor.
 2. I församlingen erbjuds många möjligheter till gemenskap. Församlingen är mitt i människors vardag och helg och möter människor på många olika sätt. I församlingen finns glädje, generositet, solidaritet och värme.
 3. Församlingens arbete och möten sker i tolerans, respekt och vilja till förståelse för varandras åsikter och olikheter.
 4. Det finns ett levande, ideologiskt samtal kring församlingens, uppdrag, mål och verksamhet där alla bidrar från sin roll.

Övergripande strategier (utan inbördes ordning)

Vi skall…

 • ...vara öppna för variation och förnyelse för att nå fler människor med det kristna budskapet.
 • ...medvetet anpassa verksamheterna till befolkningsstrukturen inom församlingarna.
 • ...erbjuda olika möjligheter till fördjupning i den kristna tron.
 • ...göra kyrkan ”synlig” i samhället genom utåtriktade verksamheter.
 • ...öppna upp för fler frivilliga medarbetare i församlingarnas olika verksamheter.
 • ...satsa på god personalvård för både anställda och frivilliga medarbetare.
 • ...göra medvetna satsningar på att marknadsföra och synliggöra församlingen i olika medier.
 • ...sträva efter att öka samarbetet med olika aktörer i samhället, både religiösa och icke religiösa.
 • ...sträva efter mer samarbete med angränsande kontrakt, pastorat och/eller församlingar.
 • ...sträva efter att ha en öppen och välkomnande attityd i alla sammanhang.


Antaget 2011-05-24
Samfällda Kyrkofullmäktige