Trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Hur fungerar trosbekännelsen?

Trosbekännelsen har tre delar: en om Fadern, en om Sonen och en om den helige Ande. Varje del ser Gud utifrån en av treenighetens sidor.

- Gud, den allsmäktige skaparen som samtidigt är mänsklighetens kärleksfulla förälder.

- Gud, vår medmänniska och bror som lidit, dött och uppstått.

- Gud, Anden som ger kyrkan liv och väcker tro på förlåtelse, uppståndelse och evigt liv.

Vi tror, säger vi i trosbekännelsen. Det är viktigt. Trosbekännelsen är framför allt kyrkans gemensamma bekännelse. Vi läser inte med för att redovisa vilka trosuppfattningar vi ställer upp på, utan för att påminna varandra om vem Gud är. Kollektivt upprepar vi samma ord, vid massor av gudstjänster. Ord som formades i kyrkans barndom, som finns på många språk och ljuder i kristna kyrkor runt om i världen.