Foto: Kristin Lidell /Ikon

Samtal och Själavård

Alla människor hamnar i svårigheter ibland. När livet känns tungt kom ihåg att du alltid kan vända dig till kyrkan. Här finns präster och diakoner som kan lyssna och stötta dig i livets alla skeenden.

Själavård kan vara samtal om livet, om livets mening, om relationer, om ansvar och ibland också om den kristna tron. Själavård - omvårdnad om själen - är ett begrepp som använts i kyrkan sedan lång tid.

Jesus hade en helhetssyn på människan; han förlät synder, men han botade också själen. Med någon annans ögon är det lättare att få perspektiv på sina bekymmer, förstå sina känslor och därmed också må bättre.

Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av församlingens präster eller diakoner för samtal.

Under coronapandemin erbjuder vi även:

  • Walk-and-talk, dvs samtal under promenad utomhus
  • Samtal via telefon