Sammanträdesdagar

Här hittar du datum för sammanträden för pastoratets olika styrande organ.

Pastoratskyrkorådet 2023

Stora och lilla salen, Landvetters församlingshem, kl. 18.30.

 • Tis 31 januari
 • Tis 28 februari
 • Ons 29 mars
 • Ons 3 maj, bokslut
 • Ons 7 juni
 • Tis 12 september
 • Tis 10 oktober
 • Tis 7 november, budget 2024
 • Tis 12 december, kl. 16.30, i Härryda församlingshem,därefter luciakröning och julfest.

Pastoratskyrkorådets arbets/personalutskott 2023

Sammanträdesrummet, Landvetters församlingshem, kl. 13.30.

 • Tis 17 januari
 • Tis 14 februari
 • Tis 14 mars
 • Tis 18 april, kl. 12.00, bokslut 2022 (lunch)
 • Tis 16 maj, kl. 16.30, Härryda församlingshem, därefter Kf
 • Ons 30 augusti
 • Ons 27 september
 • Ons 25 oktober, kl. 12.00, budget 2024 (lunch)
 • Ons 22 november, kl. 16.30, därefter Kf

Kyrkofullmäktige 2023

 • Tis 16 maj, kl. 18.30, bokslut, Härryda församlingshem
 • Ons 22 november, kl. 18.30, budget, Landvetter församlingshem

Landvetter & Härryda församlingsråd 2023

Gemensamt församlingsråd:

 • Tors 11 maj kl. 18.00 Härryda
 • Tors 9 nov kl. 18.00 Landvetter

Pastoratskyrkorådets Kyrkogårds- och fastighetsutskott 2023

Sammanträdesrummet, Landvetters församlingshem, kl 17.00.

 • Ons 18 jan
 • Tis 21 feb
 • Tis 15 mars (obs! ändrad dag)
 • Ons 12 april
 • Ons 10 maj
 • Ons 14 juni
 • Ons 6 sep
 • Ons 4 okt budget
 • Ons 8 nov
 • Ons 6 dec