Sammanträdesdagar

Här hittar du datum för sammanträden för pastoratets olika styrande organ.

Pastoratskyrkorådet 2021

Stora och lilla salen, Landvetters församlingshem, kl. 18.30

 • Mån 1 februari
 • Ons 3 mars, kl. 19.00 i Prästgården. Kl. 18.00 Musik i fastetid Landvetter kyrka
 • Tis 30 mars
 • Mån 3 maj, bokslut
 • Ons 9 juni
 • Ons 15 september
 • Tis 26 oktober, budget
 • Ons 15 december, kl. 17.00

Pastoratskyrkorådets arbets/personalutskott 2021

Sammanträdesrummet, Landvetters församlingshem, kl. 13.30

 • Mån 18 januari
 • Mån 15 februari
 • Tis 16 mars
 • Ons 21 april, bokslut, kl. 12.00
 • Mån 17 juni, kl. 16.30, Härryda församlingshem
 • Mån 23 augusti
 • Mån 4 oktober, budget, kl. 12.00
 • Ons 24 november, kl. 16.30, därefter kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige 2021

 • Mån 17 maj, kl. 18.30, bokslut, Härryda församlingshem
 • Ons 24 november, kl. 18.30, budget, Landvetter församlingshem

Landvetter & Härryda församlingsråd 2021

Gemensamma församlingsråd:

 • Tors 20 maj, vårmöte med utflykt
 • Tors 11 november, höstmöte i Härryda församlingshem

Pastoratskyrkorådets Kyrkogårds- och fastighetsutskott 2021

Sammanträdesrummet, Landvetters församlingshem