Sammanträdesdagar

Här hittar du datum för sammanträden för pastoratets olika styrande organ.

Pastoratskyrkorådet 2022

Stora och lilla salen, Landvetters församlingshem, kl. 18.30.

 • Tis 1 februari 
 • Tis 1 mars
 • Ons 6 april
 • Ons 4 maj, bokslut
 • Tis 7 juni
 • Tis 13 september
 • Tis 11 oktober
 • Tis 8 november, budget
 • Mån 12 december, kl. 17.00, därefter Julfest

Pastoratskyrkorådets arbets/personalutskott 2022

Sammanträdesrummet, Landvetters församlingshem, kl. 13.30.

 • Tis 18 januari 
 • Tis 15 februari
 • Tis 8 mars
 • Tis 19 april, kl. 12.00, bokslut 2021 (lunch)
 • Tis 17 maj, kl. 16.30, Härryda församlingshem, därefter Kf
 • Ons 31 augusti
 • Ons 28 september 
 • Ons 26 oktober, kl. 12.00, budget 2023 (lunch)
 •  Ons 23 november, kl. 16.30, därefter Kf

Kyrkofullmäktige 2022

 • Tis 17 maj, kl. 18.30, bokslut, Härryda församlingshem 
 • Ons 23 november, kl. 18.30, budget, Landvetter församlingshem

Landvetter & Härryda församlingsråd 2022

Gemensamma församlingsråd:

 • Tors 12 maj kl. 18.00 Härryda
 • Tors 17 nov kl. 18.00 Landvetter

Pastoratskyrkorådets Kyrkogårds- och fastighetsutskott 2022

Sammanträdesrummet, Landvetters församlingshem, kl 18.00.

 • Ons 26/1
 • Ons 23/2
 • Ons 23/3 Bokslut
 • Ons 20/4
 • Ons 1/6
 • Ons 19/10 Budget
 • Resterande mötet beslutas i samråd med nya KGFU