Redan gift? Så förnyar du äktenskapslöftena

Många äktenskap i Sverige varar livet ut. Ett fint sätt att markera hur mycket man värdesätter sitt äktenskap är att förnya sina äktenskapslöften, en tradition som blir allt vanligare.

Ett äktenskap i Sverige är i många fall en mycket lång relation. Som vi skriver i artikeln här intill firade hela 21 000 par i Sverige sitt guldbröllop år 2014. Att förnya sina äktenskapslöften är något som växer i popularitet just nu och det händer allt oftare att äkta par tar kontakt med kyrkan för att förnya sina äktenskapslöften. 

Olika skäl att förnya löftena

Skälen till att förnya sina löften kan vara flera. Vissa par vill visa att de inte tar varandra för givet. De får då chansen att påminna sig själva och varandra om vad det är man älskar och uppskattar hos den andra parten. Andra känner att åren i äktenskapet har inneburit stora förändringar och kanske även stora påfrestningar av olika slag. Båda har kanske utvecklats, mognat och förändrats under åren som gått. Då blir förnyelsen av löftena ett sätt att tala om att man älskar den person partnern har blivit och inte bara den han eller hon var när man gifte sig. 

Det kan också finnas mer praktiska skäl till löftesförnyelse. Bröllopet kanske var en enkel historia och nu vill man slå på stort. Det ursprungliga bröllopet kan ha haft sorgliga inslag och nu vill man sudda ut dem med en ljus ceremoni. Eller så känns det som ett högtidligt och bra sätt att fira sin tionde eller tjugofemte bröllopsdag.

Hur går förnyelsen till?

Svenska kyrkan har inga särskilda ritualer för förnyelse av äktenskapslöften. Det innebär att ni har stor frihet att själva utforma ceremonin så att den passar just er. Kontakta oss i pastoratet så kan vi hjälpa er med utformningen.