Foto: Shutterstock/Fullvector

Press och nyheter om förskolan Solbacken

Återigen goda och glädjande resultat för Solbackens förskola

Liksom tidigare år får Solbackens förskola mycket goda omdömen när Göteborgsregionen presenterar sin senaste enkätundersökning. Rapporten från Solbackens förskola kan du ta del av via länken nedan. Den och bygger på svar från 27 vårdnadshavare av 28, vilket ger en svarsfrekvensen om 96 procent. 

100 procent av de tillfrågade säger att de kan rekommendera Solbacken till andra vårdnadshavare. Ett riktigt kul betyg för oss att få. 

Fantastiska resultat för Solbackens förskola.

Solbackens förskola får lysande omdömen när Skolinspektionen sammanställer sin regelbundna tillsyn. Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolverksamheter i Sverige genom vad som kallas för regelbunden tillsyn. Denna tillsyn genomförs med hjälp av en enkät som skickas till ett urval av landets kommunala och fristående förskolor (totalt 736 stycken). Resultaten från förskoleenkäten sammanställs i diagram och tabeller där resultatet omvandlas till indexvärden på en decimalskala från 0-10 (där 10 är det absolut högsta betyget medan 0 representerar det lägsta).

Inom samtliga områden som enkäten omfattade ligger Solbackens förskola över genomsnittet, och sammantaget visar enkäten att Solbackens förskola är en av de mest uppskattade förskolorna i undersökningen. Bland de tio procent av förskolorna som ligger i topp i undersökningen, ligger Solbacken i den övre hälften, vilket är ett verkligt toppresultat! Vi vill särskilt lyfta fram viktiga områden så som ”Trygghet och omsorg” där vi får 9,6 (8,8 genomsnitt) och Utvecklings och lärande där vi får 9,7 (8,6 genomsnitt). 

Kort sagt kan vi säga att det vi länge haft på känn alltså säkerställas rent statistiskt - Solbackens förskola är en riktigt bra förskola!

Vill du ta del av samtliga resultat i Förskoleenkäten finns de att läsa HÄR.